SHB Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 24/10/2022

Digital Engagement Lead
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Digital Engagement Lead, Digital Sales, Digital Marketing
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Change Management Lead
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Change Management Lead, Quản lý thay đổi, Truyền Thông Nội Bộ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Tribe Lead
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tribe Lead, KHDN, Cho vay, Bảo hiểm, Thúc đẩy kinh doanh
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 21/10/2022

Cộng tác viên Tư vấn khách hàng qua điện thoại
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 19/10/2022

Cộng tác viên Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/09/2022

Backend Developer
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Backend Developer, Java Dev, NodeJS, ReactJS, MySQL,, MongoDB, restful API
Số lượng tuyển: 6
Ngày đăng: 27/09/2022

Chuyên viên thủ tục và chính sách nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên thủ tục và chính sách nhân sự, chính sách nhân sự, C&B, tuyển dụng, HRBP
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 23/09/2022

Senior Tester (Manual/Automation)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Senior Tester Manual/Automation, Tester, manual, automation, QC engineer, bank, fintech
Số lượng tuyển: 5
Ngày đăng: 20/09/2022

Senior Java Developer (Digital Division)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java, Mobile, Java Engineer, java, Java Web, bankend developer
Số lượng tuyển: 5
Ngày đăng: 20/09/2022

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 2 - DVKH
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Hải Phòng, Hưng Yên
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 31/10/2022

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Cần Thơ, Bình Phước
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

 

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Khu vực Hà Nội
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 31/10/2022

Chuyên Viên Đào Tạo và Truyền Thông Nội Bộ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: L&D, Đào Tạo, Truyền thông nội bộ, Xây dựng khung năng lực, HRBP
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 28/10/2022

Chuyên viên 1 Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 26/10/2022

Chuyên gia Mô hình rủi ro
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 26/10/2022

Chuyên gia Phân tích dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 26/10/2022

Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp 1 - Khối Quản lý tài chính kế toán
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu, Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp - Khối Quản lý tài chính kế toán, Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp - Khối Quản lý tài chính kế toán
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 26/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hà Nội)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội
Số lượng tuyển: 60
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Ninh Bình, Khánh Hòa, Hưng Yên
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Hà Nội, Đồng Nai, Nam Định, Đà Nẵng
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 25/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Dương
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Giám đốc Phòng giao dịch
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Lào Cai, Đà Nẵng
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 25/10/2022

 

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Phước
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 25/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Ninh Bình, Khánh Hòa, Hưng Yên, Bình Phước
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 25/10/2022

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng - SHB Lào
Nơi làm việc: Vientiane
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng DVKH
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản trị Dịch vụ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
Nơi làm việc: Vientiane
Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp 1 - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT cấp - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên chuyển tiền quốc tế, thanh toán quốc tế, chuyển tiền quốc tế
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 25/10/2022

 

Chuyên viên Quản trị Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên phát triển FrontEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
Nơi làm việc: Đà Nẵng
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Kế hoạch và Chiến lược Số cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên/Trưởng nhóm Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Giám đốc Chi nhánh SHB
Nơi làm việc: An Giang
Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Xây dựng Sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN (Dự án RLOS)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Xây dựng, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN, Chuyên viên Xây dựng sản phẩm và Quy trình cho vay KHCN Dự án
Số lượng tuyển: 60
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành, L/C, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Sóc Trăng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 25/10/2022

Chuyên viên thiết kế UI/UX
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên thiết kế, Designer, Chuyên viên thiết kế UI/UX, product designer, UX Designer
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 24/10/2022

Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 21/10/2022

 

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp , Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ - TT QTDV&ATBM - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Phước
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Kiên Giang
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Bình Định, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nam
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Nghệ An, Bình Thuận, Lâm Đồng
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Long An, An Giang, Kiên Giang
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Vĩnh Long, Cà Mau, Bình Dương
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hải Dương
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 21/10/2022

Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản lý và thúc đẩy bán hàng - Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: DVKH, Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản lý và thúc đẩy bán hàng - Dịch vụ Khách hàng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SHB Lào)
Nơi làm việc: Savannakhet
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SHB Lào
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định
Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 21/10/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Kinh doanh (SHB Lào)
Nơi làm việc: Savannakhet
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Kinh doanh SHB Lào
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - SHB Lào
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vientiane
Kỹ năng: Kế hoạch tổng hợp, Nhân sự, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - SHB Lào
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 21/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Ninh
Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 21/10/2022

Trưởng phòng Nội dung truyền thông
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Trưởng phòng Nội dung truyền thông, Trưởng phòng Nội dung truyền thông
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 19/10/2022

Chuyên viên Thiết kế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Truyền thông, Chuyên viên Thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 19/10/2022

Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: credit risk, operation risk, Basel II, Fraud
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 18/10/2022

Giám đốc Ban Phát triển Thương hiệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giám đốc Ban Phát triển Thương hiệu và Truyền thông, Giám đốc Ban Phát triển Thương hiệu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 18/10/2022

PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL, PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN (Dự án RLOS)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm thẻ KHCN Dự án RLOS
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN Dự án RLOS
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN, Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL, CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

Chuyên viên Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Nhân sự, HR Specialist, HR Executive
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

 

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 17/10/2022

Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 14/10/2022

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Khánh Hòa, Tây Ninh, Quảng Nam
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 14/10/2022

Chuyên viên 3 Quản lý nhu cầu và yêu cầu thay đổi CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản lý nhu cầu và yêu cầu thay đổi CNTT, Chuyên viên Quản lý nhu cầu và yêu cầu thay đổi CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên 3 Quản trị dự án CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dự án CNTT, Chuyên viên Quản trị dự án CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên quản trị dữ liệu tài chính cấp 1
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp , Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp , Chuyên viên quản trị dữ liệu cấp , Chuyên viên quản trị dữ liệu tài chính cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Chí Minh)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án, Tổ viên Tổ kỹ thuật - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư, Chuyên viên Phát triển phần mềm - Dự án Core giao dịch Ngân hàng đầu tư
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược ( Chuyên viên Cấp 3)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp , Chuyên viên quản lý khách hàng chiến lược Chuyên viên Cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, IT
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Phi Nhân thọ, Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, . Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp , Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 13/10/2022

Kiểm toán viên – TT KT Hoạt động nghiệp vụ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp, Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp, Kiểm toán viên – TT KT Hoạt động nghiệp vụ, Kiểm toán viên – TT KT Hoạt động nghiệp vụ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 12/10/2022

Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp, Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 12/10/2022

Kiểm toán viên
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 12/10/2022

Chuyên gia tài trợ chuỗi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 12/10/2022

Trưởng phòng Quản trị Tài sản
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 11/10/2022

Trưởng phòng Chính sách tài chính quản trị
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên chính sách kế toán thuế - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên chính sách kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên Chính sách quản trị tài chính, Chuyên viên Chính sách quản trị tài chính, Trưởng phòng Chính sách tài chính quản trị
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 11/10/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Nơi làm việc: Cà Mau, Bình Dương
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Án Triển Khai Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế - IFRS
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên chính sách kế toán thuế - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên viên chính sách kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuyên Viên Cao Cấp Dự Án Triển Khai Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế - IFRS
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
Số lượng tuyển: 20
Ngày đăng: 10/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Hồ Chí Minh)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Tố tụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực miền Trung)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đà Nẵng
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Ngân quỹ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Hà Nội, Tiền Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 10/10/2022

Giám Đốc Ban Tư Vấn và Đầu Tư Tài Chính
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hồ Chí Minh)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 60
Ngày đăng: 10/10/2022

Kỹ sư DevOps
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chịu áp lực công việc, Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Tiền Giang, Hải Dương, Nam Định
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 10/10/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Tây Ninh
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hà Nội)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
Số lượng tuyển: 30
Ngày đăng: 10/10/2022

Lập trình viên Java
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Developer Onsite in Singapore, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Dương
Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
Số lượng tuyển: 10
Ngày đăng: 10/10/2022

Chuyên viên Phát triển thương hiệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Nội dung, Truyền thông, Sáng tạo nội dung, Chuyên viên Phát triển thương hiệu, Chuyên viên Phát triển thương hiệu
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Copywriter
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Nội dung, Truyền thông, Sáng tạo nội dung, Chuyên viên Copywriter, Content
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Phát triển đối tác
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển đối tác, Chuyên viên Phát triển đối tác
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Cấp , Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
Nơi làm việc: Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Hải Dương, Bình Phước
Kỹ năng:
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 06/10/2022

 

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB
Nơi làm việc: Hà Nội
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Phát triển Core Banking - Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Chuyên viên Phát triển Core Banking - Khối CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kỹ năng: Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Xử lý tài sản đảm bảo, Chuyên viên Bán nợ và xử lý tài sản đảm bảo nợ, Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 06/10/2022

Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên giúp việc Ban Tổng Giám đốc, Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 05/10/2022

Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp , Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 03/10/2022

Chuyên Viên Truyền thông nội bộ - Cấp 2
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Truyền thông nội bộ, Chuyên Viên Truyền thông gắn kết - Cấp , Nhân sự, Chuyên Viên Truyền thông nội bộ - Cấp
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 03/10/2022

Chuyên Viên Kế Hoạch và Chiến Lược Số
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Business Intelligence Analysis, Business Modelling, Thúc đẩy kinh doanh
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 27/09/2022

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 19/09/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: