SHB Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 2. Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 3. Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 4. Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 5. Kiến trúc Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Kiến trúc Ứng dụng, Microservices, Java, CoreBank, Mononithic
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 22/11/2023
 6. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 21/11/2023
 7. Mobile Developer (Native app/React native)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Mobile Developer Native app/React native, Mobile Developer, Native app, React Native
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/10/2023
 8. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 9. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 10. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 11. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bình Phước
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 12. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 13. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Tiền Giang
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 14. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 15. Chuyên viên Phân tích dữ liệu (Khối QTRR)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 16. Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 17. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Khối CNTT)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 18. Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 19. Đối tác nhân sự - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Đối tác nhân sự, Chuyên viên Đối tác nhân sự, Đối tác nhân sự - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 29/11/2023
 20. Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ - Ban ALM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ - Ban ALM
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 28/11/2023
 21. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Human Resources Services Officer, Chuyên viên quản lý nhân sự, Training and Recruitment Officer
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 28/11/2023
 22. Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 23. CVCC Chính sách sản phẩm KHDN (Dự án Corebanking)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên CS&SP Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Chính sách & Sản phẩm - Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Chuyên viên Chính sách sản phẩm - Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm - Dịch vụ/Huy Động KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Mảng Dịch vụ/Huy Động, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Dự án Corebanking, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Dự án Corebanking
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 24. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 25. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 26. Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp , Chuyên viên Chính sách Tín dụng, Chuyên viên Chính sách ruTín dụng, Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 27. Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm, Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 28. Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 29. Business Analyst (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Business Analyst Khối Ngân hàng số, BA, Business Analyst
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 30. Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực bán KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển năng lực bán
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 31. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN (Bắc, Trung, Nam)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 32. Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu - Dự án Core Banking
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 33. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Khối CNTT
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 34. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  - Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 35. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 36. Trưởng Phòng Chính sách chế độ (Total reward)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 37. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Hà Nam
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 38. Kiến trúc Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Kiến trúc Dữ liệu, data, data warehouse, DataModel, Kiến trúc Dữ liệu
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 39. Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 40. Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 41. Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phó Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/11/2023
 42. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 43. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 44. Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên xây dựng mô hình bán, Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 45. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: An Giang, Bắc Giang
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 46. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 47. Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 48. Giám đốc chi nhánh lưu động
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  - Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 49. Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp, Tài chính - Ngân hàng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 50. Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 51. Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán, Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 52. Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 53. Chuyên viên phân tích và phát triển mô hình
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, mô hình, dữ liệu
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 54. Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 55. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng (Mảng KHCN)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 23/11/2023
 56. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Bến Tre, An Giang, Bắc Giang
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 22/11/2023
 57. Giám đốc Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám đốc Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 22/11/2023
 58. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, CSDL
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 17/11/2023
 59. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Vận hành hệ thống
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 17/11/2023
 60. Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 61. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 62. Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 63. Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý, phát triển kinh doanh, Tín dụng, Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 64. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 65. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 66. Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 67. Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 68. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Tiền Giang
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 69. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 70. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
  - Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 30
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 71. Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 72. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 73. Giám đốc chi nhánh lưu động
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  - Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 74. Chuyên viên Chính sách Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giao tiếp, Thành thạo Excel
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 75. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 76. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Nam
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 77. Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 78. Chuyên Viên Dịch Vụ Phòng VIP - Sân Bay Nội Bài
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, Khả năng xử lý tình huống, Chăm sóc khách hàng, Hiểu tâm lý khách hàng, Chuyên Viên Dịch Vụ Phòng VIP - Sân Bay Nội Bài
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 79. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 80. Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Thế chấp, Vay Thế chấp, Sản phẩm vay thế chấp
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 81. Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 82. Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 83. Chuyên viên Kiểm thử phần mềm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm thử phần mềm, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 84. Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 85. Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 86. Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh, Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 87. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hải Dương
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 88. Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 89. Chuyên viên Ban kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt, Chuyên viên Ban kế toán - Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 90. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền, rủi ro
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 91. BA Dự án Phần mềm nhân sự (HRMS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Nhân sự Dự án HRMS, Nhân sự Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mềm nhân sự HRMS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 92. CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, CV/CVCC Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội, CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 93. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên
  - Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 94. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Bình Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 95. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 96. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Cần Thơ
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 97. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước
  - Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 98. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh
  - Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 99. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 100. Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 101. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh, Nam Định
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 102. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 103. Trưởng phòng Thẩm định
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 104. Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 105. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An
  - Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 16/11/2023
 106. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Sản phẩm Thanh toán, Sản phẩm Giao dịch thanh toán, Giao dịch Thanh toán
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 15/11/2023
 107. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Thẻ tín dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 15/11/2023
 108. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư, Tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm, đầu tư
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 15/11/2023
 109. Senior Front Developer (khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, khối ngân hàng số, Mobile Dev, Frontend Dev
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 14/11/2023
 110. Product Owner Tribe Lending KHDN (Khối ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Product Owner, PO, Product Owner Khối ngân hàng số, Lending, Corporate , Giám Đốc Phát Triển Và Kinh Doanh Sản Phẩm KHDN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 14/11/2023
 111. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 13/11/2023
 112. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng, Tiền Giang
  - Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 10/11/2023
 113. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 10/11/2023
 114. Chuyên gia tài trợ chuỗi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 09/11/2023
 115. CTV Telesales (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: CTV Telesale, CTV Telesales Khối Ngân hàng số, Telesales
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 116. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 117. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 118. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 119. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Bắc Giang
  - Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 120. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hưng Yên, Hà Nam
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 121. Lập trình viên Java/.Net (Fresher)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 122. Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Bắc Ninh
  - Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 123. Chuyên viên Hành chính (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ
  - Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính Chi nhánh mở mới
  - Số lượng: 5
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 124. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 125. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
  - Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc - Trung - Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 126. Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 127. Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng (Hội sở)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên cao cấp thẩm định tín dụng Hội sở, Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Hội sở
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 128. Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 129. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng - Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 130. Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 131. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 132. Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Specialist, Chuyên gia Specialist - Khối Chuyển đổi, Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 133. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 134. Giám đốc dự án (ID) - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Giám đốc dự án ID, Giám đốc dự án ID - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 135. Giám đốc Sáng kiến Chiến lược (SID) - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 136. Chuyên viên cao cấp (Senior officer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Chuyên viên cao cấp Senior officer
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 137. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 5
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 138. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 139. Chuyên gia Cao cấp (Subject Matter Expert - SME)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Cao cấp Subject Matter Expert - SME
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 140. Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
  - Số lượng: 4
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 141. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang
  - Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 142. Quản lý dự án (PM) - Khối Chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Quản lý dự án PM, Quản lý dự án PM - Khối Chuyển đổi
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 143. Phó Giám đốc dự án (AID)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc dự án AID
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 144. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 145. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng
  - Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 146. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Quảng Nam
  - Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 147. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thái Bình, Nam Định
  - Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 148. Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên giúp việc Ban Tổng Giám đốc, Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 149. Chuyên viên cao cấp Quản trị Nợ KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát tuân thủ Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Giám sát tuân thủ KHDN, Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ KHDN
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 03/11/2023
 150. Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 03/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: