SHB Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

iOS/Android developer (Khối Ngân hàng số)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Mobile developer iOS/Android, android, ios, swift, objective-C, native, Kotlin
Số lượng tuyển: 6
Ngày đăng: 13/03/2024

Business Analyst (Khối ngân hàng số)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Business Analyst, BA, phân tích nghiệp vụ, IT BA, product owner
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/03/2024

Senior Automation Tester (Khối ngân hàng số)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Automation Test, Senior Automation Tester, Kiểm thử tự động, QC engineer
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/03/2024

Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT, Chuyên viên cao cấp Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT, Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 10/04/2024

Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phiên dịch viên - Khối Chuyển đổi
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 09/04/2024

Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ, kế toán, kiểm toán, tài chính
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 09/04/2024

Cộng tác viên Đào tạo
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Cộng tác viên Đào tạo
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 09/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng (Mảng KHCN)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị Nợ KHDN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát tuân thủ Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Giám sát tuân thủ KHDN, Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ KHDN
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 08/04/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp (Hội sở chính)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp cao cấp, Thẩm định, Thẩm định tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo KHDN
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 08/04/2024

Chuyên viên Quản lý thông tin Cơ sở dữ liệu về giá
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 08/04/2024

Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành, Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 04/04/2024

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 03/04/2024

Chuyên viên Sáng tạo tư liệu đa phương tiện
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Truyền thông, Chuyên viên Thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế, Chuyên viên Thiết kế, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế, Chuyên viên Sáng tạo tư liệu đa phương tiện
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 02/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đồng Tháp, Cà Mau
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bình Phước
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 01/04/2024

Trưởng phòng Thẩm định
Nơi làm việc: Sóc Trăng
Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

BA Dự án Phần mềm nhân sự (HRMS)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp - DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Nhân sự Dự án HRMS, Nhân sự Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mềm nhân sự HRMS
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Sản phẩm Thanh toán, Sản phẩm Giao dịch thanh toán, Giao dịch Thanh toán
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giao dịch viên Tiếng Trung – Chi nhánh Bình Phước
Nơi làm việc: Bình Phước
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch, Tiếng Trung
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Kỹ sư DevOps
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Kỹ sư DevOps, Kỹ sư DevOps
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Thẻ tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tài chính, Kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Chuyên viên Kiểm toán -, Chuyên viên Kiểm toán - TT Kiểm toán giám sát
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình, Chuyên viên Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình, Chuyên viên Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình vận hành, Chuyên viên Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình vận hành
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Khối CNTT)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Quản lý Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý tín dụng, Chuyên viên Quản lý Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng, Chuyên viên Quản lý Hiệu suất và Tối ưu hóa quy trình – Khối Quản lý tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Thẩm định KHCN - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định KHCN - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi (Change Management) - Khối Chuyển đổi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Change Management, Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Change Management - Khối Chuyển đổi
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư, Tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm, đầu tư
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên gia Quản trị Nhân tài
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giám đốc Chi nhánh SHB
Nơi làm việc: Lào Cai, Vĩnh Long, Cà Mau
Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, CV/CVCC Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội, CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Giám đốc Lưu động - khu vực miền Bắc
Nơi làm việc: Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên
Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốcLưu động - khu vực miền Bắc, Giám đốc Lưu động - khu vực miền Bắc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên chính Quản lý và phát triển dự án - Ban QL Dự án Quốc tế
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên chính Quản lý và phát triển dự án, Chuyên viên chính Quản lý và phát triển dự án, Chuyên viên chính Quản lý và phát triển dự án - Ban QL Dự án Quốc tế
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Ngân quỹ - Chi nhánh Bình Định
Nơi làm việc: Bình Định
Kỹ năng: Chuyên viên Ngân quỹ, Chuyên viên Ngân quỹ - Chi nhánh Bình Định
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 01/04/2024

Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Marketing, Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại, Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, CSDL
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Bình Thuận, Cần Thơ, Long An
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Thuận
Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ, Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ, Chuyên viên cao cấp Quản lý nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng, Chuyên viên cao cấp Quản lý nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước
Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nam Định
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền, rủi ro
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Giao dịch viên
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Phước
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ CNTT
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ CNTT
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An
Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
Số lượng tuyển: 4
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phát triển Nội dung Đào tạo
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phát triển Nội dung Đào tạo
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Đồng Nai, An Giang, Bình Phước
Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam
Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Đắk Lắk, Cà Mau, Đà Nẵng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Định, Sóc Trăng
Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Thái Nguyên
Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
Số lượng tuyển: 3
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn, KHDN, Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy Kinh doanh KHDN lớn
Số lượng tuyển: 2
Ngày đăng: 29/03/2024

Quản lý dự án (PM) - Khối Chuyển đổi
Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ năng: Bank, Quản lý dự án PM, Quản lý dự án PM - Khối Chuyển đổi
Số lượng tuyển: 1
Ngày đăng: 29/03/2024

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: