SHB Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. UI/UX Designer (Khối Ngân hàng Số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 2. Kiến trúc Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 26/07/2023
 3. Trưởng nhóm kiểm thử (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 4. Kiến trúc Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 5. Chuyên viên cao cấp (Senior officer)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 6. Chuyên gia (Specialist)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 7. Quản lý dự án (PM)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 8. Phó Giám đốc dự án (AID)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 9. Giám đốc dự án (ID)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 10. Giám đốc Sáng kiến Chiến lược (SID)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 11. Chuyên gia Cao cấp (Subject Matter Expert - SME)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 12. Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 13. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 14. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 15. Chuyên viên Quản lý thay đổi- Change Management (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 03/08/2023
 16. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 02/08/2023
 17. Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 01/08/2023
 18. Chuyên Viên Truyền thông nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 01/08/2023
 19. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 01/08/2023
 20. Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ - Ban ALM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 21. Trưởng phòng Chính sách Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 22. Chuyên viên Chính sách Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 23. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 60
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 24. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 25. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 31/07/2023
 26. Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 28/07/2023
 27. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Long An, Cà Mau
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 28. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Tiền Giang, Sóc Trăng
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 29. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 30. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Tháp
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 31. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Phước
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 32. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 33. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 34. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 35. Chuyên viên Phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 36. Chuyên viên Mô hình rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 37. Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 38. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 27/07/2023
 39. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 26/07/2023
 40. Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 25/07/2023
 41. Tester (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 24/07/2023
 42. Chuyên Viên Truyền thông và Gắn kết nội bộ (Khối Nhân sự)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 24/07/2023
 43. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 24/07/2023
 44. Business Analyst (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 24/07/2023
 45. IT Business Analyst (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 24/07/2023
 46. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 21/07/2023
 47. Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 21/07/2023
 48. Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 21/07/2023
 49. Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 21/07/2023
 50. Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 21/07/2023
 51. Solution Architect (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 52. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 53. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 54. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 55. Chuyên viên Quản lý và Phát triển dự án Quốc tế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 56. Kỹ sư DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 57. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 58. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 59. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 60. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 61. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 62. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 63. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 64. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 65. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 66. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 67. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 68. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 69. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Lâm Đồng
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 70. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 71. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 72. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Dự án RLOS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 73. Chuyên viên giám sát tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 74. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Bình
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 75. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 20/07/2023
 76. Chuyên viên Chính Quản trị Vận hành Hệ thống
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 77. Nhân viên lái xe - Chi nhánh Sóc Trăng
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 78. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 79. Chuyên viên quản trị dữ liệu và phát triển báo cáo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 80. Chuyên viên phân tích và phát triển mô hình
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/07/2023
 81. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 18/07/2023
 82. Giám đốc Thiết kế trải nghiệm khách hàng (Khối Ngân hàng Số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 18/07/2023
 83. Chuyên viên Nghiệp vụ Kinh Doanh Số_ Digital Sales (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 18/07/2023
 84. Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 85. Giao dịch viên - Chi nhánh An Giang
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 86. Chuyên viên báo cáo tuân thủ cấp 1 - Khối Quản lý Tài chính Kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 87. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh, Bình Định
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 88. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 89. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 90. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 91. PM Các dự án mảng nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng (dự án Core và LOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 92. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 93. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 94. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 95. Chuyên gia tài trợ chuỗi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 96. Giao dịch viên (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 97. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 98. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 99. Chuyên viên Thu nhập lãi thuần - Ban ALM
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 100. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 101. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 102. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tuyên Quang, Hải Phòng, Hưng Yên
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 103. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Bảng Cân đối Kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 104. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 105. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bà Rịa và Vũng Tàu, Cà Mau
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 106. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 107. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 108. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 109. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 110. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 111. PM Dự án RLOS tại Khối NHBL
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 112. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 113. Giám đốc Chi nhánh SHB (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 114. Chuyên viên Quản trị nhân sự - Văn phòng HĐQT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 115. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 116. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Tháp
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 117. Chuyên viên tư vấn pháp lý Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 118. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 17/07/2023
 119. Chuyên Viên Cao cấp Phát triển tổ chức
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 120. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 121. Nhân sự Dự án HRMS
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 122. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 123. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 124. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  - Nơi làm việc: Vientiane
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 14/07/2023
 125. Kỹ sư phát triển và Vận hành hệ thống - Devops (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 13/07/2023
 126. Giám đốc Phòng giao dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 13/07/2023
 127. Chuyên viên Rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận - Khối Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 128. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 129. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, Đồng Tháp
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 130. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Tiền Giang, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 131. Business Analyst
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 132. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hải Phòng, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 133. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 134. Chuyên viên tác nghiệp kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 5
  - Ngày đăng: 12/07/2023
 135. Chuyên viên cao cấp Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 10/07/2023
 136. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (CN&PGD mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Bến Tre
  - Số lượng tuyển: 60
  - Ngày đăng: 10/07/2023
 137. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 10/07/2023
 138. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng tuyển: 30
  - Ngày đăng: 10/07/2023
 139. Giám đốc Chi nhánh SHB
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Sóc Trăng, Bắc Ninh
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 07/07/2023
 140. Senior Java Dev (Khối Ngân hàng số)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 141. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 142. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 143. Lập trình viên Java
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 144. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 145. Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 146. Chuyên viên Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 147. Chuyên viên Ngân quỹ (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 148. Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 149. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng tuyển: 20
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 150. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống - Dự án Omni Channel
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 151. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 152. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 153. Giao dịch viên (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 154. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 155. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Phước
  - Số lượng tuyển: 4
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 156. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Tây Ninh, Quảng Nam, Bình Phước
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 157. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 158. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
  - Số lượng tuyển: 3
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 159. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng (Toàn quốc)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Bình Dương
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 160. Chuyên gia Phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 161. Chuyên viên Quản trị tài chính - Ban Tài chính Quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 2
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 162. Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động – TT CSSPKHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 163. Chuyên viên QTRR Chính sách KHCN cấp 3
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 164. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 165. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 166. Nhân viên lái xe (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 167. Nhân viên lái xe (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Quảng Trị
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 168. Chuyên viên Hành chính (Chi nhánh mở mới)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  - Số lượng tuyển: 5
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 169. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN cấp 1, cấp 2
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 06/07/2023
 170. Product Owner Lending (Giám đốc Phát triển và kinh doanh sản phẩm số mảng Vay-KHDN)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng tuyển: 1
  - Ngày đăng: 19/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: