TPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP
1 2021/732 Chuyên viên Phát triển Đối tác Bất động sản - Phòng Sản phẩm Cho vay - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 31/01/2022
2 2020/804 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2 Hà Nội 30/01/2022
3 2020/805 Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2 Hà Nội 30/01/2022
4 2018/369 Giám đốc Kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc Hà Nội 30/01/2022
5 2018/472 Cộng tác viên An ninh thông tin - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 29/01/2022
6 2021/090 Cộng tác viên tư vấn khách hàng - Trung tâm Kinh doanh Livebank - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 29/01/2022
7 2020/634 Cộng tác viên Quản lý Vận hành kênh Livebank - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 29/01/2022
8 2021/065 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Từ Sơn (Bắc Ninh) 29/01/2022
9 2021/067 Giám đốc chi nhánh Huế , Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thái Nguyên (Phổ Yên), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 29/01/2022
10 2021/071 Thực tập sinh tiềm năng Hà Nội 29/01/2022
11 2021/076 Chuyên viên cao cấp Đổi mới số phân tích nghiệp vụ - Dự án Rocket Hà Nội 26/01/2022
12 2021/244 Giám đốc kinh doanh LiveBank - Trung tâm Kinh doanh LiveBank - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 24/01/2022
13 2021/253 Nhân viên/Chuyên viên Ngân hàng lưu ký - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 20/01/2022
14 2021/214 Chuyên viên Giám sát thi công - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Khối Vận hành Hà Nội 18/01/2022
15 2017/262 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành Hà Nội, Hồ Chí Minh 09/01/2022
16 2021/662 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
17 2021/663 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt), Đồng Nai 07/01/2022
18 2021/664 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
19 2021/665 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
20 2021/666 Kiểm soát viên Giao dịch Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
21 2021/667 Chuyên viên Tư vấn khách hàng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
22 2021/668 Thủ Quỹ Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương 07/01/2022
23 2021/669 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
24 2021/670 Quản lý sảnh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ 07/01/2022
25 2021/671 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
26 2021/672 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai 07/01/2022
27 2021/673 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 07/01/2022
28 2021/661 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 07/01/2022
29 2021/660 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
30 2021/659 Giám đốc Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
31 2021/658 Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022

TPBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ tại website tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12

guest
0 Bình Luận