Vietcombank Tuyển dụng Tháng 4/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 4/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

[Hạ Long] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Đông Hải Phòng] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Vinh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Huế] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Gia Lai] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Gia Lai, VN

[Vĩnh Long] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Vĩnh Long, VN

[TTDVKH] Chuyên viên lưu ký, giám sát
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Vĩnh Long] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Vĩnh Long, VN

[Vinh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Ninh Thuận] NV hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN

[Bắc Đắk Lắk] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Bắc Giang] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Ninh Thuận] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN

[Vinh] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Vinh] CV Khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Vinh] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Vinh] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Pháp chế] Chuyên viên Pháp chế
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Sở giao dịch] CV Khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Sở Giao dịch] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Giang] CV nhân sự
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Bắc Giang] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Sơn La, VN

[Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Ba Đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[Quảng Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Tân Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Đông Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Hải Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hoàn Kiếm] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Nha Trang] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Bạc Liêu] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN

[Đồng Tháp] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN

[Ninh Thuận] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN

[Nam Đà Nẵng] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[Đông Anh] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Nam Sài Gòn] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Lâm Đồng] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Hải Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Quảng Trị] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Quảng Trị, VN

[HƯNG YÊN] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hưng Yên, VN

[Khánh Hòa] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Bắc Hà Nội] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Thủ Thiêm] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Phú Thọ] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Nghệ An] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Bắc Gia Lai] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Gia Lai, VN

[Kiên Giang] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Bến Tre] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bến Tre, VN

[Tân Định] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Nam Hà Nội] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Quảng Trị] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Quảng Trị, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[PHÚ NHUẬN] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Sài Thành] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Phố Hiến] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hưng Yên, VN

[Kiên Giang] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Bạc Liêu] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Đồng Tháp] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Đông Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Thanh Xuân] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[HƯNG YÊN] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hưng Yên, VN

[Tây Hồ] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Tây Ninh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Tây Ninh, VN

[PHÚ NHUẬN] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Đắk Lắk] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Đông Bình Dương] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Thủ Thiêm] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Đông Bình Dương] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Khánh Hòa] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Quảng Bình] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[Thái Nguyên] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Thái Nguyên, VN

[Thái Nguyên] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thái Nguyên, VN

[Lào Cai] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Lào Cai, VN

[Lào Cai] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Lào Cai, VN

[Bắc Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[ĐỒNG NAI] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Nam Hải Phòng] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Lạng Sơn] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Tiền Giang] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Tiền Giang, VN

[Tiền Giang] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Tiền Giang, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Nha Trang] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[ĐỒNG NAI] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[ĐỒNG NAI] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Cà Mau] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Cà Mau, VN

[Cà Mau] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Cà Mau, VN

[Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thủ Đức] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thủ Đức] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Lạng Sơn] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Lào Cai] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Lào Cai, VN

[Nam Đà Nẵng] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[Tây Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bắc Ninh] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Sài Thành] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Bảo Lộc] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Tân Định] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Định] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thành Công] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[NAM ĐỊNH] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Nam Định, VN

[Tân Sơn Nhất] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Sơn Nhất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Đông Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Tây Hà Nội] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Gia Định] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bắc Hà Nội] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Đông Anh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Đà Nẵng] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[Nam Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[Long An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Long An, VN

[HẠ LONG] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Bắc Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Đắk Nông] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[Tây Ninh] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Tây Ninh, VN

[Bắc Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tây Hồ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[NGHI SƠN] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[NGHI SƠN] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[NGHI SƠN] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[Bắc Gia Lai] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Gia Lai, VN

[Bà Rịa] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN

[Thái Bình] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Thái Bình, VN

[Thái Bình] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thái Bình, VN

[Kinh Bắc] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Kinh Bắc] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Đông Đồng Nai] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Đông Đồng Nai] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Đông Đồng Nai] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Phúc Yên] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, VN

[Phúc Yên] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, VN

[Hòa Bình] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[Đắk Lắk] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Đắk Lắk] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Đắk Lắk] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[Tân Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Sài Gòn] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Đông Đồng Nai] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Hoàn Kiếm] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Tân Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Tân Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[TP. Hồ Chí Minh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[TP. Hồ Chí Minh] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[TP. Hồ Chí Minh] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[TP. Hồ Chí Minh] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Hải Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Lạng Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Vũng Tàu] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN

[Vũng Tàu] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN

[Vũng Tàu] NV ngân quỹ
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN

[Nghệ An] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[Phú Quốc] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Bắc Hà Tĩnh] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN

[Phú Quốc] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[Bắc Hà Tĩnh] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN

[Bà Rịa] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, VN

[Bắc Gia Lai] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Gia Lai, VN

[Tây Cần Thơ] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Cần Thơ, VN

[Tân Bình] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Tân Bình] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bình Thuận] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Thuận, VN

[Ba Đình] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Nam Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Bình Phước] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Phước, VN

[Nam Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[Hoàng Mai] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bình Phước] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Phước, VN

[Đông Anh] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Lâm Đồng] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Thanh Xuân] Chuyên viên khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Sơn La, VN

[Hậu Giang] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

[Đông Bình Dương] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: