Vietinbank Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng VietinBank Tuyển dụng:

Vietinbank Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực tập viên Chi nhánh VietinBank

1. Cách thức đánh giá lựa chọn ứng viên: Ứng viên tham gia 01 vòng phỏng vấn (phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm).

2. Thời gian thực tập: Toàn thời gian (Full time) hoặc bán thời gian (part-time) trong tối thiểu 03 tháng tùy thuộc vào thỏa thuận và bố trí sắp xếp của đơn vị nhận thực tập và ứng viên.

3. Quyền lợi thực tập viên:

  • Chứng chỉ tham gia, quà lưu niệm của chương trình;
  • Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ & kỹ năng của VietinBank;
  • Được nhận đánh giá, nhận xét chi tiết của Đơn vị về quá trình thực tập;
  • Được xem xét ưu tiên khi tuyển dụng vào VietinBank: (1) Miễn tham gia thi tuyển/phỏng vấn vòng 1 đối với các Thực tập viên có kết quả đánh giá hoàn thành trên 90%; (2) Được cộng điểm ưu tiên (5-10/100 điểm) khi thi tuyển/phỏng vấn vòng 1 tại đợt tuyển dụng Chi nhánh ngay sau kỳ thực tập nếu kết quả đánh giá đạt 70-90% (có hiệu lực trong vòng 06 tháng sau khi kết thúc đợt thực tập).

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: