Vietinbank Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng VietinBank Tuyển dụng:

Vietinbank Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

CVC Chính sách QLRRTD Bán lẻ và mô hình
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngày hết hạn: 31/01/2024

Chuyên viên chính Digital Banca
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngày hết hạn: 26/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: