TH True Milk tuyển dụng

1. Nhân Viên Bán hàng
2. Giám sát bán hàng
3. Nhân viên hỗ trợ Kho
Và nhiều vị trí khác tại: Tiền Giang (Cái Bè); Ninh Thuận; Miền Trung (base Đà Nẵng); Hà Nội; HCM

Viettel tuyển dụng

1. Chuyên viên kinh doanh

2. Nhân viên Kiểm thử phần mềm

3. Kỹ sư lập trình Mobile

4. Nhân viên giao dịch

Và 6 vị trí khác trên TOÀN QUỐC

Mobifone Tuyển dụng

Mobifone Tuyển dụng:

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Nơi làm việc: Hà Nội, Kumtom, Đắk Lắk, Đắk Nông