Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 2. Chuyên viên Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 3. Chuyên viên Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 4. Chuyên viên Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 15/04/2022
 5. Chuyên viên Xử lý khiếu nại
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp:
 6. Chuyên viên Quản lý ngân quỹ
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 7. Chuyên viên Liên kết đối tác
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 8. Chuyên viên Phát hành thẻ
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 9. Chuyên viên Vận hành thẻ
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 10. Chuyên viên Kế toán Chi tiêu nội bộ – Phòng Kế toán
  -Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 11. Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp - Phòng Kế Toán
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 12. Kiểm toán viên - Công nghệ thông tin
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 13. Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 14. Chuyên viên Quản lý Rủi ro hoạt động – P.Quản lý rủi ro phi tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 15. Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân (mảng tín dụng)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 17. Trưởng bộ phận Chính sách sản phẩm & MIS – Phòng Sản phẩm bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 18. Chuyên viên Chăm sóc khách hàng – Quản lý bán hàng – Phòng Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 19. Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch tại quầy
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 20. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh – Phòng Tài trợ Thương mại & TTQT
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 21. Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Tài trợ Thương mại & TTQT
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 22. Trưởng bộ phận Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 23. Chuyên viên thẩm định thẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 24. Chuyên viên Tư vấn
  -Nơi làm việc: PGD Bình Đại, PGD Ba Tri, PGD Thạnh Phú
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 25. [Khối CNTT] Chuyên viên vận hành Core thẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/12/2021
 26. Nhân viên hỗ trợ kinh doanh
  -Nơi làm việc: PGD Bình Đại
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 27. PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH (PHỤ TRÁCH KINH DOANH)
  -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 28. [Khối CNTT] Chuyên gia Corebanking - Tham gia dự án nâng cấp Corebanking Nam A Bank 2022
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 29. Nhân viên Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: PGD Ba Tri
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 30. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 31. [Khối CNTT] Chuyên viên Hỗ trợ và vận hành
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 32. Chuyên viên Tư vấn Onebank
  -Nơi làm việc: Bến Tre, Tiền Giang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 33. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 34. Chuyên Viên Quan Hệ KHDN
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 35. Nhân viên hành chánh Chi nhánh
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 36. [Khối CNTT] Chuyên viên phát triển ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 37. KIỂM SOÁT VIÊN
  -Nơi làm việc: Krông Buk
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 38. Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh
  -Nơi làm việc: Nghệ An
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 39. [Khối CNTT] Chuyên viên vận hành Corebanking
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 40. Kiểm soát viên
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 41. Trưởng Bộ Phận Quản Lý Và Phát Triển Tiền Gửi, Dịch Vụ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 42. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ONEBANK
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 43. Phó Giám đốc Chi nhánh
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 44. Phó Giám đốc Chi nhánh
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 45. Chuyên viên tư vấn OneBank
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 46. Giám đốc Phòng giao dịch
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 47. Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 48. Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 49. Chuyên viên bán hàng trực tiếp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 50. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 51. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 52. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 53. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 54. Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 55. Trưởng Bộ phận Kinh doanh
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 56. Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 57. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 58. Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 59. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 60. Trưởng bộ phận Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Gò Dầu
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 61. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 62. Nhân viên Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 63. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 64. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 65. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bom.
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 66. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 67. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 68. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 69. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế.
  -Hạn nộp: 15/12/2021
 70. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 71. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 72. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 73. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế.
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 74. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 75. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 76. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 77. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 78. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 79. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 80. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 81. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 82. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 83. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Nha Trang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 84. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 85. Nhân viên Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: Nha Trang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 86. Trưởng bộ phận Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 87. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 88. Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 89. Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
  -Nơi làm việc: Bảo Lộc, Nha Trang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 90. PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH (PHỤ TRÁCH KINH DOANH)
  -Nơi làm việc: Chi Nhánh Ninh Thuận
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 91. Phó Giám đốc Chi nhánh
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 92. Chuyên viên Tư vấn
  -Nơi làm việc: Bảo Lộc, Đắk Nông
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 93. Chuyên viên Tư vấn
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/12/2021
 94. Chuyên viên NHS – Kinh doanh đối tác liên kết
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 95. Chuyên viên NHS – Quản lý dịch vụ eBanking
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 96. Chuyên viên Xúc tiến Kinh doanh - Trung tâm Thẻ & Tài chính vi mô
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 97. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm (TTT)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 98. Chuyên viên Phòng Khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 99. Chuyên viên Ngân hàng số - Quản lý dịch vụ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 100. Nhân viên Bảo vệ
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 101. Nhân viên Bảo vệ
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 102. Nhân viên Bảo vệ
  -Nơi làm việc: Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Gò Dầu, Long Thành, Trảng Bom, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành.
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 103. Nhân viên Bảo vệ
  -Nơi làm việc: Bến Tre, Cần Thơ, An Giang
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 104. Nhân viên Bảo vệ
  -Nơi làm việc: Bảo Lộc, Nha Trang, Huế
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 105. Chuyên viên Ngân hàng số - Phát triển kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 106. Chuyên viên Ngân hàng số - Trải nghiệm số KHCN/KHTC
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 107. Chuyên viên Phát triển thương hiệu
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 108. Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Mảng Liên kết đối tác và Bancassurance)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 109. Chuyên viên Tuyển dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 110. Nhân viên Văn thư - Phòng Hành chính Quản trị
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 111. Nhân viên Hành chính - Phòng Hành chính Quản trị
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 112. Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 113. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 114. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Công nghệ thông tin
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 115. Phó phòng Quản trị Vốn và Tài sản
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 116. Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 117. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 118. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 119. Chuyên viên Giám sát rủi ro hoạt động
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 120. Chuyên viên Pháp lý
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 121. Chuyên viên NHS – Trải nghiệm số KHCN/KHTC
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 122. Chuyên viên Chính sách và Tuân thủ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 123. Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 124. Chuyên viên IT – HỘI SỞ - Khối công nghệ thông tin
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 125. Chuyên viên Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 126. Chuyên viên Ngân hàng số - Thư ký dự án Digital Banking
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 127. Chuyên viên Ngân hàng số - Sản phẩm số KHCN/KHTC
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 128. Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 129. Chuyên viên Quản lý Truyền thông nội bộ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 130. Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo – Trung tâm đào tạo
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 131. Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 132. Chuyên viên Định chế tài chính
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 133. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 134. Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 135. Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 136. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 137. Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 138. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 139. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 140. Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 141. Nhân viên Ngân quỹ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 142. Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 143. Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 144. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 145. Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 146. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 147. Nhân viên Lái xe
  -Nơi làm việc: HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 148. Nhân viên Bảo vệ nội bộ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 149. -Nơi làm việc:
  -Hạn nộp:
 150. Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 151. Chuyên viên Digital Marketing
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 152. Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 153. Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 154. Chuyên viên Tư vấn
  -Nơi làm việc: Đắk Nông
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 155. Chuyên viên Tư vấn
  -Nơi làm việc: Krông Buk
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 156. Chuyên viên Phát triển Thương hiệu
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 157. Chuyên viên Chính sách rủi ro hoạt động
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 158. Chuyên viên Vận hành (phụ trách tra soát và thanh toán)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 159. Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 160. CV Hỗ trợ & Thúc đẩy Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 161. Chuyên viên Quản lý và Phát triển sản phẩm tiền gửi dịch vụ
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 162. Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Đắk Nông
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 163. Phó Giám đốc Chi nhánh (PT nội nghiệp)
  -Nơi làm việc: Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 15/03/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: