PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 23. Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp làm việc tại Tp.HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 24. TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 25. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên làm việc tại Tp.HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 26. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 27. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 28. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 29. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 30. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 31. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 32. Kiểm soát viên làm việc tại Tp.HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 33. Chuyên viên phát triển sản phẩm và chương trình kinh doanh, Phòng khách hàng ưu tiến, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 34. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - An Giang
  - Nơi làm việc: An Giang Cạnh Tranh 23/02/2022
 35. Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 36. Chuyên viên đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 37. Chuyên viên sản phẩm cho vay tiêu dùng và các sản phẩm khác, phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 38. Chuyên viên cao cấp Quản lý tài sản nợ có ( ALM)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 39. Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 40. Chuyên viên cao cấp ngân sách và chi phí, Phòng kế hoạch và Quản lý hiệu quả công việc, Khối Tài chính kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 41. Chuyên viên tổng hợp và theo dõi kế hoạch ngân sách, Khối tài chính kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 42. Chuyên viên báo cáo danh mục
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 43. Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 44. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 18/01/2022
 45. Chuyên viên khách hàng ưu tiên làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 24/01/2022
 46. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 20/01/2022
 47. Chuyên viên bảo hiểm nhân tho, phòng hợp tác bảo hiểm, khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 48. Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 15/01/2022
 49. Chủ nhiệm kiểm toán (Phó phòng kiểm toán) Ban Kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 50. Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Trưởng phòng kiểm toán) – Ban kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 51. Giao dịch viên - An Giang
  - Nơi làm việc: An Giang Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 52. Giao dịch viên - Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 53. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Cạnh Tranh 28/02/2022
 54. Chuyên viên cao cấp cho vay tín chấp, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 09/01/2022
 55. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 07/01/2022
 56. Trưởng bộ phận dịch vụ tài khoản - Phòng Call center, Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 07/01/2022
 57. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 31/01/2022
 58. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 9,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 59. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 03/01/2022
 60. Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Trưởng phòng kiểm toán) – Ban kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 61. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 62. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 63. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 64. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 65. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 66. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 67. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 68. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 69. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 70. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 71. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 72. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 73. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 74. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 75. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 76. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 77. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 78. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 79. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 80. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 81. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 82. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 83. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 84. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 85. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 86. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 87. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 88. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 89. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển
 90. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận
  - Hạn nộp: Đang Tuyển

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ tại website việc làm của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận