VIB Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Thiết kế phòng Giái pháp Công nghệ Tín dụng và Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 25/01/2022
 2. Cloud Data Architect
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 27/01/2022
 3. Chuyên viên Quản lý chất lượng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 4. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 5. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Tây Ninh
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 26/01/2022
 6. Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 7. Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 8. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 9. Giám đốc Phòng Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 10. Giám đốc Phòng Giải pháp Công cụ Smart Sale
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 21/01/2022
 11. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Bán Lẻ - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 12. Cộng tác viên thúc đẩy kinh doanh sản phẩm tiền gửi và tài khoản thanh toán
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 13. Head of Credit Risk Policy and Procedure
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 19/01/2022
 14. Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 16/01/2022
 15. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 16. Scrum Master
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 17. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay - Vinh/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 14/01/2022
 18. Chuyên viên Nghiệp vụ Bán/Chuyên viên Bán (Quản lý khai thác tài sản)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 19. Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 14/01/2022
 20. Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng Outbound
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 21. Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 22. Cộng tác viên Thuế
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 12/01/2022
 23. Chuyên viên chính Quản lý tài sản
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 09/01/2022
 24. Cộng tác viên Nhập liệu Hệ thống E- Profile
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 09/01/2022
 25. Project Manager - Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 08/01/2022
 26. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 27. Cloud CRM Product Owner
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 07/01/2022
 28. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 07/01/2022
 29. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 30. Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp - Khu vực Cà Mau
  -Nơi làm việc: Cà Mau
  -Hạn nộp: 06/01/2022
 31. Chuyên gia Quản lý chất lượng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 32. Product Owner - Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Công nghệ số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 05/01/2022
 33. Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 10/01/2022
 34. Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 35. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 36. Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 37. Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 29/01/2022
 38. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 24/01/2022
 39. Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ - Vùng Kinh Doanh Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 40. Chuyên viên giao dịch tín dụng - An Giang
  -Nơi làm việc: An Giang
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 41. Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp - Khu vực Cần Thơ
  -Nơi làm việc: Cần Thơ
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 42. Quản lý Khách hàng Thẻ
  -Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 43. Giám đốc Phòng kinh doanh - Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 44. Chuyên viên Cao cấp Vận hành Kỹ Thuật số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/06/2022
 45. Digital UI/UX Design
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/08/2022
 46. Chuyên viên cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Hà Nội/ Thái Nguyên / Hải Dương)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 47. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tái Thẩm định KHDN
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 15/11/2022
 48. Digital Data Analyst
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/09/2022
 49. Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 14/01/2022
 50. Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 51. Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 52. Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 14/01/2022
 53. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 54. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/07/2022
 55. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển Kinh doanh BL
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 56. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên vận hành và Hỗ trợ kinh doanh BL
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 57. Chuyên gia/CVCC Tiếp thị và Truyền thông số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 58. Product Owner/ Quản lý sản phẩm Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 59. Chuyên viên Dịch vụ vận hành chi nhánh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 60. Digital Data Engineer
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 61. Data Scientist
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 62. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - BRVT
  -Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 63. Head of Data Governance - Giám đốc Quản lý Dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 64. Fullstack Java Developer - Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/08/2022
 65. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Ngân hàng số (Digital Product Specialist)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 66. Giao dịch viên (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 67. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 68. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 69. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long BIên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 70. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 71. Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 72. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ)
  -Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 73. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 74. Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 17/06/2022
 75. Chuyên viên chính Kinh doanh trực tuyến Thẻ/Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 76. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 77. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư - KV Trung Bộ
  -Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 78. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay
  -Nơi làm việc: An Giang, Bình Dương, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 79. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Tây Ninh
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 80. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Tây Ninh
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 81. Giao dịch viên (Teller) - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 82. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 83. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 84. Giao dịch viên (Teller) - Bà Rịa - Vũng Tàu
  -Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 85. Chuyên viên Kế toán Tài chính - AMC Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 86. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Marketing Kĩ thuật số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 87. Cộng tác viên Chính sách và Quy trình tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 88. Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 89. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 90. Quản lý khách hàng - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 91. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Trung bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 92. Chuyên viên Giao dịch tín dụng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 93. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Vay không có TSBĐ (UPL)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 94. Penetration Tester
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 95. Chuyên viên cao cấp Tài chính Quản lý Nợ NHBL
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 96. Chuyên viên Quản lý Khai thác tài sản - HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 97. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
  -Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 98. Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 99. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Cần Thơ
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 100. Teller/ Giao dịch viên - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 101. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 102. Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Bằng Sông Cửu Long
  -Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 103. Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực Trung Bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 104. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - VIB AMC
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 105. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 106. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tư vấn qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/01/2022
 107. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Báo cáo và Phân tích
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 108. Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 20/01/2022
 109. Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối Nguồn vốn
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 110. Quản lý Khách hàng Sản phẩm thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 111. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Đông Bắc
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 112. Quản lý Khách hàng - Vùng Đông Bắc
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 113. Giám đốc Chi nhánh - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 114. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 115. Quản lý khách hàng - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 116. Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng Nội bộ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 14/01/2022
 117. Quản lý Khách hàng doanh nghiệp (CMB RM)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 118. Giám đốc Phòng Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 119. Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 120. Chuyên viên Xử lý Nợ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 31/01/2022
 121. Basel & Credit Risk Modelling Specialist/Senior Officer/Officer - Base in HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/01/2022
 122. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/01/2022

YÊU CẦU

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: