VIB Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 13/04/2022

Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Thẻ Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên gia Quản lý Danh mục Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ - Vùng Đông Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 10/04/2022

Giám đốc Phòng quản lí Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa
- Hạn nộp: 10/04/2022

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/04/2022

Trưởng nhóm Quản lý Dự án và hệ thống
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/04/2022

Giám đốc Phòng Xử lý Nợ Ô tô - Miền Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 09/04/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh - Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 09/04/2022

Chuyên viên Mua bán và Khai thác tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 08/04/2022

Chuyên viên Cao cấp Phát triển giải pháp phần mềm Công nghệ số/ Digital Solution Developer(Smartsales)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 08/04/2022

Data Management Solution Development and Operation Professional
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 07/04/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phê duyệt Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/04/2022

Chuyên viên Cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Dữ liệu Ngân hàng số (Smartsales)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/04/2022

Chuyên gia Quản lý Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/04/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Bà Rịa - Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 02/04/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/04/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình)
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 01/04/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 01/04/2022

Distribution Business Intelligent Professional - Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh Mạng lưới chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên quản lý chi tiêu
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia Sản phẩm Tài trợ Thương mại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Cao cấp Vận hành Kỹ thuật số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Dịch vụ Hỗ trợ Thiết bị người dùng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Cộng tác viên Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng nội bộ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Thị trường Tiền tệ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2022

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 30/03/2022

Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro và Triển khai hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/03/2022

AML and FATCA Specialist
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/03/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Tây Ninh
- Nơi làm việc: Tây Ninh
- Hạn nộp: 24/03/2022

Solution Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 24/03/2022

Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Outbound
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 23/03/2022

Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên tư vấn Sản phẩm Huy động – Đầu tư – Bảo hiểm - Vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình)
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên tư vấn Sản phẩm Huy động – Đầu tư – Bảo hiểm - Vùng Đông Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Quy trình Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/03/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/03/2022

Mobile Developer (iOS, Android)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/03/2022

Chuyên viên Cao cấp Phát triển SP Huy động - Đầu tư- Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/03/2022

Trợ lý Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Thanh toán trong nước
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/03/2022

Deposit, Payroll, Banca Technology Solution Development and Operation Professional
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/03/2022

Digital Data Solution Development and Operation Specialist
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/03/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm soát nội bộ_Trung tâm Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/03/2022

Chuyên viên cao cấp Marketing Sản phẩm Tài chính - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/03/2022

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phát triển Khoa học Dữ liệu Khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý Khách hàng cá nhân - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Vùng Bắc Trung Bộ
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám Đốc Thu hồi Nợ trực tiếp và Xử lý Nợ Ô tô miền Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh qua điện thoại SP Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Quản lý chất lượng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng Giải pháp Công cụ Smart Sale
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Tư vấn Qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Cộng tác viên thúc đẩy kinh doanh sản phẩm tiền gửi và tài khoản thanh toán
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Head of Credit Risk Policy and Procedure
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia Quản lý chất lượng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương mại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Luật sư nội bộ/ Chuyên viên cao cấp Dịch vụ pháp lý về Vận hành và Quản trị Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Kế toán tổng hợp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ - Vùng Kinh Doanh Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng Thẻ
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
- Hạn nộp: 31/05/2022

Giám đốc Phòng kinh doanh - KV Trung bộ
- Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Hạn nộp: 31/03/2022

Digital UI/UX Design
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Hà Nội/ Thái Nguyên / Hải Dương)
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 30/04/2022

Digital Data Analyst
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/09/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Kiến trúc sư Dữ liệu Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh - Vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình)
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư
- Nơi làm việc: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Product Owner/ Quản lý sản phẩm Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng - Khách hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Digital Data Engineer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2022

Data Scientist
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định Tài sản - HCM,Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa, Cần Thơ, Đak Lak
- Nơi làm việc: Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Long An
- Hạn nộp: 31/03/2022

Cộng tác viên Xử lý nợ Ô tô & BĐS - Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/04/2022

BTS Internal Control Professional - Chuyên gia Kiểm soát nội bộ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên chính Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn và ngoại hối
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Head of Data Governance - Giám đốc Quản lý Dữ liệu
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/03/2022

Trưởng nhóm Quản lý và Khai thác Tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Quản lý Khách hàng - RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên cao cấp Tối ưu hóa vận hành chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Fullstack Developer - Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Cộng tác viên Thiết kế và Trải nghiệm hệ thống Quản lý Ngân sách và chi tiêu
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận Hành Hệ thống Cloud
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Kỹ thuật số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2022

Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tích hợp Giải pháp Kỹ thuật số (Digital Solution Integration Developer)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2022

Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long BIên)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám đốc Phòng Xử lý Nợ Bất động sản - Miền Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giám Đốc Phòng Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên - Vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình)
- Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia/CVCC Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/04/2022

Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt Tín dụng/Chuyên viên chính Phê duyệt Tín dụng - Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Giao dịch viên (Teller) - Bà Rịa - Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 31/03/2022

Cộng tác viên Truyền thông/Cộng tác viên Marketing
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Kế toán Tài chính - AMC Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2022

Cộng tác viên Chính sách và Quy trình tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2022

Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý khách hàng - Đồng Bằng Sông Hồng
- Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Trung bộ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

RM IBL - Chuyên viên phát triển khách hàng (sản phẩm Cho vay hộ kinh doanh)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên Giao dịch tín dụng
- Nơi làm việc: An Giang, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên gia/CVCC Phân tích Dữ liệu Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng Sản phẩm Vay không có TSBĐ (tín chấp)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Quản lý Khai thác tài sản - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô & BĐS - Cần Thơ
- Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Thực tập sinh - Quản lý khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên gia Thúc đẩy kinh doanh thẻ Kênh Dữ Liệu lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô & BĐS - miền Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại Cho vay có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
- Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/05/2022

Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực Trung Bộ
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay không có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Kiểm toán viên Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Tư vấn qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng cao cấp/Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng Sản phẩm thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng - Vùng Đông Bắc
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/05/2022

Quản lý khách hàng - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng Nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Quản lý Khách hàng doanh nghiệp (CMB RM)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/03/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Tiền gửi, Chi lương, Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: