VinaPhone Tuyển dụng 07/2023

VinaPhone Tuyển dụng:

VinaPhone Tuyển dụng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-An Giang
  An Giang
  Hạn nộp: 15/08/2023
 2. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (AM)
  TTKD VNPT-An Giang
  An Giang
  Hạn nộp: 15/08/2023
 3. Giám đốc Ban dự án (Trung tâm kinh doanh dịch vụ IoT)
  VNPT-Vinaphone
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/07/2023
 4. Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Quảng Trị
  Quảng Trị
  Hạn nộp: 31/07/2023
 5. Chuyên viên kinh doanh (AM) - Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp
  TTKD VNPT-Hải Dương
  Hải Dương
  Hạn nộp: 31/07/2023
 6. Giám đốc Ban dự án (Trung tâm Kinh doanh nền tảng bán hàng online)
  VNPT-Vinaphone
  Hà Nội
  Hạn nộp: 25/07/2023
 7. Quản lý dự án (PM)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 8. Chuyên viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (AM)
  TTKD VNPT-Hải Phòng
  Hải Phòng
  Hạn nộp: 31/07/2023
 9. Kỹ sư Vận hành bảo dưỡng mạng di động
  VNPT Đắk Lắk
  Đắk Lắk
  Hạn nộp: 20/07/2023
 10. Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật (Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 11. Kỹ sư Lập trình
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 12. Kỹ sư Quản trị Cơ sở Dữ liệu
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 13. TTKD VNPT - Đồng Nai tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Đồng Nai
  Đồng Nai
  Hạn nộp: 05/08/2023
 14. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 31/07/2023
 15. Chuyên viên tư vấn giải pháp và triển khai dự án (Presale)
  TTKD VNPT-Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 31/07/2023
 16. Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 31/07/2023
 17. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Kiên Giang
  Kiên Giang
  Hạn nộp: 23/07/2023
 18. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 31/07/2023
 19. Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 31/07/2023
 20. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Lâm Đồng
  Lâm Đồng
  Hạn nộp: 31/07/2023
 21. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Hưng Yên
  Hưng Yên
  Hạn nộp: 10/08/2023
 22. Chuyên viên kinh doanh khách hàng tổ chức doanh nghiệp - AM
  TTKD VNPT-Hưng Yên
  Hưng Yên
  Hạn nộp: 10/08/2023
 23. Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật viễn thông (Vị trí Nhân viên Điều hành khai thác)
  VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/12/2023
 24. Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật viễn thông (Vị trí Kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/12/2023
 25. VNPT Ninh Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Ninh Thuận
  Ninh Thuận
  Hạn nộp: 30/11/2023
 26. Giám đốc Ban dự án Hạ tầng số
  VNPT-Vinaphone
  Hà Nội
  Hạn nộp: 21/07/2023
 27. Lập trình viên (.Net, Java, PHP, Python, Android, IOS...)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 28. Nhân viên Điều hành khai thác ( Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 29. Kỹ thuật địa bàn ( Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 30. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/07/2023
 31. Kỹ thuật địa bàn (kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Sơn La
  Sơn La
  Hạn nộp: 20/08/2023
 32. Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Phú Thọ
  Phú Thọ
  Hạn nộp: 31/07/2023
 33. Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp (AM)
  TTKD VNPT-Phú Thọ
  Phú Thọ
  Hạn nộp: 31/07/2023
 34. Chuyên viên phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính số
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 17/07/2023
 35. Chuyên viên Phát triển sản phẩm lĩnh vực tài chính số
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 17/07/2023
 36. Chuyên viên Giải pháp công nghệ lĩnh vực dịch vụ số, dịch vụ GTGT
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 17/07/2023
 37. Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Đắk Nông
  Đắk Nông
  Hạn nộp: 20/07/2023
 38. Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Đắk Nông
  Đắk Nông
  Hạn nộp: 20/07/2023
 39. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỊA BÀN
  TTKD VNPT-Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/07/2023
 40. TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (AM)
  TTKD VNPT-Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/07/2023
 41. TTKD VNPT Bình Thuận tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh (AM) năm 2023
  TTKD VNPT-Bình Thuận
  Bình Thuận
  Hạn nộp: 20/07/2023
 42. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Hậu Giang
  Hậu Giang
  Hạn nộp: 20/07/2023
 43. Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật
  VNPT Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 15/08/2023
 44. Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 15/08/2023
 45. Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Hải Dương
  Hải Dương
  Hạn nộp: 21/07/2023
 46. Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu
  VNPT Hải Dương
  Hải Dương
  Hạn nộp: 21/07/2023
 47. Kỹ sư Lập trình
  VNPT Hải Dương
  Hải Dương
  Hạn nộp: 21/07/2023
 48. Lao động kỹ thuật viễn thông (vị trí Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 49. Lao động Kỹ thuật viễn thông (Vị trí kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 50. Kỹ thuật địa bàn (Nhân viên kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Kon Tum
  Kon Tum
  Hạn nộp: 31/07/2023
 51. Vận hành Bảo dưỡng mạng cố định
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 52. Điều hành Khai thác
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 53. Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 54. Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Hậu Giang
  Hậu Giang
  Hạn nộp: 20/07/2023
 55. Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Hậu Giang
  Hậu Giang
  Hạn nộp: 20/07/2023
 56. Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Bình Định
  Bình Định
  Hạn nộp: 31/07/2023
 57. Kỹ thuật viễn thông (vận hành bảo dưỡng mạng di động)
  VNPT Bình Phước
  Bình Phước
  Hạn nộp: 31/12/2023
 58. Tuyển dụng Kỹ sư dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 59. Tuyển nhân viên điều hành khai thác (Mạng Viễn thông-CNTT)
  VNPT Kiên Giang
  Kiên Giang
  Hạn nộp: 23/07/2023
 60. Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật địa bàn
  VNPT Kiên Giang
  Kiên Giang
  Hạn nộp: 23/07/2023
 61. Kỹ sư viễn thông (Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)
  VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 62. Kỹ sư viễn thông (Kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 63. Kỹ sư Lập trình
  VNPT Cần Thơ
  Cần Thơ
  Hạn nộp: 31/08/2023
 64. Kỹ sư lập trình
  VNPT Hà Nam
  Hà Nam
  Hạn nộp: 31/07/2023
 65. Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu
  VNPT Hà Nam
  Hà Nam
  Hạn nộp: 31/07/2023
 66. Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Hà Nam
  Hà Nam
  Hạn nộp: 31/07/2023
 67. VNPT Bắc Kạn tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin
  VNPT Bắc Kạn
  Bắc Kạn
  Hạn nộp: 30/11/2023
 68. VNPT Bắc Kạn tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin
  VNPT Bắc Kạn
  Bắc Kạn
  Hạn nộp: 30/11/2023
 69. VNPT Gia Lai tuyển dụng Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu
  VNPT Gia Lai
  Gia Lai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 70. VNPT Gia Lai tuyển dụng Kỹ sư An ninh Thông tin
  VNPT Gia Lai
  Gia Lai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 71. VNPT Gia Lai tuyển dụng Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Gia Lai
  Gia Lai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 72. VNPT Gia Lai tuyển dụng Kỹ sư lập trình
  VNPT Gia Lai
  Gia Lai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 73. Kỹ sư Quản trị Cơ sở Dữ liệu
  VNPT Hà Giang
  Hà Giang
  Hạn nộp: 30/09/2023
 74. VNPT Khánh Hòa tuyển dụng Kỹ sư Lập trình
  VNPT Khánh Hòa
  Khánh Hòa
  Hạn nộp: 31/12/2023
 75. KỸ SƯ QUẢN TRỊ HẠ TẦNG
  VNPT Lào Cai
  Lào Cai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 76. KỸ SƯ LẬP TRÌNH
  VNPT Lào Cai
  Lào Cai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 77. Data Engineer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 78. Kỹ sư dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 79. Kỹ sư dữ liệu (Data Engineering)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 80. Kỹ sư Vận hành Khai thác IDC
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 81. UI/UX Designer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 82. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - DBA
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 83. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 84. Chuyên viên thiết kế UI/UX
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 85. Kỹ sư an ninh thông tin
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 86. Quản trị Cơ sở dữ liệu
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 87. Lập trình viên (Java, .Net, PHP, C...)
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 88. Quản trị hạ tầng CNTT
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 89. Lập trình viên (Java, Net,PHP,Android, IOS.....)
  VNPT Yên Bái
  Yên Bái
  Hạn nộp: 31/12/2023
 90. Lập trình Embedded
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 91. Lập trình Golang
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 92. Chuyên viên Quản lý sản phẩm (PdM)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 93. Tuyển kỹ sư Quản trị hạ tầng CNTT
  VNPT Cà Mau
  Cà Mau
  Hạn nộp: 31/07/2023
 94. Tuyển kỹ sư lập trình
  VNPT Cà Mau
  Cà Mau
  Hạn nộp: 31/07/2023
 95. Kỹ sư lập trình
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 96. Kỹ sư quản trị hệ thống
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 97. Kỹ sư an ninh chính sách ATTT
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 98. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 99. Kỹ sư an ninh thông tin
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 100. Kiến trúc sư phần mềm
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 101. Kỹ Sư giải pháp tích hợp hệ thống Cloud
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 102. Quản Trị Hệ Thống
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 103. Manual Tester
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 104. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 105. Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 106. Automation Tester
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 107. Lập Trình Android (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 108. Lập Trình Viên Python
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 109. Devops Engineer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 110. Kỹ sư chính sách An toàn thông tin
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 111. Kỹ sư kiểm thử xâm nhập hệ thống (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 112. Kỹ sư phân tích bảo mật (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 113. Lập trình viên .Net
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 114. Lập trình viên Java
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 115. Lập trình viên PHP
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 116. Lập trình viên IOS (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 117. Lập trình viên NodeJS
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 118. Lập trình viên Backend
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 119. Kỹ sư lập trình Web Frontend
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 120. Lập trình viên Flutter (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 121. Kỹ sư An ninh thông tin (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 122. Kỹ sư quản trị hạ tầng
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 123. Kỹ sư phân tích không gian và Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 124. Kỹ sư An ninh hạ tầng
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 125. Kỹ sư AI NLP
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 126. Kỹ sư AI CV
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 127. Kỹ sư Nghiên cứu phát triển An toàn thông tin
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 128. Kỹ sư lập trình
  VNPT Tuyên Quang
  Tuyên Quang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 129. Kỹ sư quản trị hạ tầng
  VNPT Tuyên Quang
  Tuyên Quang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 130. VNPT Ninh Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình
  VNPT Ninh Thuận
  Ninh Thuận
  Hạn nộp: 31/12/2023
 131. Kỹ sư phân tích thiết kế
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 132. Kỹ sư lập trình NodeJS
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 133. Kỹ sư lập trình Mobile - Android
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 134. Kỹ sư lập trình Mobile - IOS
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 135. Kỹ sư lập trình PHP
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 136. Kỹ sư lập trình FRONTEND
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 137. Kỹ sư lập trình Java
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 138. Kỹ sư quản trị hệ thống
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 139. Nhân viên kiểm thử tự động (Automation Tester)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 140. Nhân viên kiểm thử Manual Tester
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 141. Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 142. Kỹ sư giải pháp, tích hợp hệ thống
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 143. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu - DBA
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 144. Kỹ sư kiểm thử xâm nhập
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 145. Kỹ sư chính sách an toàn thông tin
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 146. Kỹ sư Devops
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 147. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 148. Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Android, IOS...)
  VNPT Bình Định
  Bình Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 149. Lập trình viên (Java, .Net, Android...)
  VNPT Bình Phước
  Bình Phước
  Hạn nộp: 31/12/2023
 150. Kỹ sư lập trình
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 151. Kỹ sư An ninh thông tin
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 152. Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 153. Kỹ sư Lập trình (Java, .NET, Python, Devops)
  VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: