VinaPhone Tuyển dụng 8/2023

VinaPhone Tuyển dụng:

VinaPhone Tuyển dụng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Yên Bái
  Yên Bái
  Hạn nộp: 15/08/2023
 2. Tuyển chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Yên Bái
  Yên Bái
  Hạn nộp: 15/08/2023
 3. Kỹ thuật địa bàn (Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Thái Bình
  Thái Bình
  Hạn nộp: 15/09/2023
 4. Lập trình viên (Java, PHP, .Net, Mobile...)
  VNPT Thái Bình
  Thái Bình
  Hạn nộp: 15/09/2023
 5. Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Bắc Giang
  Bắc Giang
  Hạn nộp: 31/08/2023
 6. Kỹ sư lập trình
  VNPT Bắc Giang
  Bắc Giang
  Hạn nộp: 31/08/2023
 7. Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp AM
  TTKD VNPT-Bạc Liêu
  Bạc Liêu
  Hạn nộp: 11/08/2023
 8. Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Bạc Liêu
  Bạc Liêu
  Hạn nộp: 11/08/2023
 9. Tuyển kỹ sư Quản trị hạ tầng CNTT
  VNPT Cà Mau
  Cà Mau
  Hạn nộp: 30/09/2023
 10. Tuyển nhân viên Kỹ thuật Viễn thông
  VNPT Cà Mau
  Cà Mau
  Hạn nộp: 31/12/2023
 11. Chuyên viên kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Đồng Tháp
  Đồng Tháp
  Hạn nộp: 24/08/2023
 12. chuyên viên kinh doanh KHDN (AM)
  TTKD VNPT-Bình Phước
  Bình Phước
  Hạn nộp: 15/08/2023
 13. Tuyển dụng nhân sự Kỹ thuật Viễn thông
  VNPT Phú Thọ
  Phú Thọ
  Hạn nộp: 08/08/2023
 14. Tuyển dụng nhân sự CNTT
  VNPT Phú Thọ
  Phú Thọ
  Hạn nộp: 08/08/2023
 15. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-An Giang
  An Giang
  Hạn nộp: 15/08/2023
 16. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (AM)
  TTKD VNPT-An Giang
  An Giang
  Hạn nộp: 15/08/2023
 17. Quản lý dự án (PM)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 18. Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật (Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 19. Kỹ sư Lập trình
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 20. Kỹ sư Quản trị Cơ sở Dữ liệu
  VNPT Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Hạn nộp: 15/08/2023
 21. Nhân viên kinh doanh địa bàn
  TTKD VNPT-Hưng Yên
  Hưng Yên
  Hạn nộp: 10/08/2023
 22. Chuyên viên kinh doanh khách hàng tổ chức doanh nghiệp - AM
  TTKD VNPT-Hưng Yên
  Hưng Yên
  Hạn nộp: 10/08/2023
 23. Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật viễn thông (Vị trí Nhân viên Điều hành khai thác)
  VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/12/2023
 24. Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật viễn thông (Vị trí Kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hạn nộp: 31/12/2023
 25. VNPT Ninh Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Ninh Thuận
  Ninh Thuận
  Hạn nộp: 30/11/2023
 26. Lập trình viên (.Net, Java, PHP, Python, Android, IOS...)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 27. Nhân viên Điều hành khai thác ( Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 28. Kỹ thuật địa bàn ( Kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Nam Định
  Nam Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 29. Kỹ thuật địa bàn (kỹ thuật viễn thông)
  VNPT Sơn La
  Sơn La
  Hạn nộp: 20/08/2023
 30. Chuyên viên Kinh doanh (AM)
  TTKD VNPT-Sóc Trăng
  Sóc Trăng
  Hạn nộp: 15/08/2023
 31. Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật
  VNPT Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 15/08/2023
 32. Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Quảng Ninh
  Quảng Ninh
  Hạn nộp: 15/08/2023
 33. Lao động kỹ thuật viễn thông (vị trí Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 34. Lao động Kỹ thuật viễn thông (Vị trí kỹ thuật địa bàn)
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 35. Vận hành Bảo dưỡng mạng cố định
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 36. Điều hành Khai thác
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 37. Kỹ thuật địa bàn
  VNPT Long An
  Long An
  Hạn nộp: 09/08/2023
 38. Kỹ thuật viễn thông (vận hành bảo dưỡng mạng di động)
  VNPT Bình Phước
  Bình Phước
  Hạn nộp: 31/12/2023
 39. Tuyển dụng Kỹ sư dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 40. Kỹ sư viễn thông (Vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật)
  VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 41. KỸ SƯ QUẢN TRỊ HẠ TẦNG
  VNPT Lào Cai
  Lào Cai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 42. KỸ SƯ LẬP TRÌNH
  VNPT Lào Cai
  Lào Cai
  Hạn nộp: 31/12/2023
 43. Data Engineer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 44. Kỹ sư dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 45. Kỹ sư dữ liệu (Data Engineering)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 46. Kỹ sư Vận hành Khai thác IDC
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 47. UI/UX Designer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 48. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - DBA
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 49. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 50. Chuyên viên thiết kế UI/UX
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 51. Kỹ sư an ninh thông tin
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 52. Quản trị Cơ sở dữ liệu
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 53. Lập trình viên (Java, .Net, PHP, C...)
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 54. Quản trị hạ tầng CNTT
  VNPT Hòa Bình
  Hòa Bình
  Hạn nộp: 31/12/2023
 55. Lập trình viên (Java, Net,PHP,Android, IOS.....)
  VNPT Yên Bái
  Yên Bái
  Hạn nộp: 31/12/2023
 56. Lập trình Embedded
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 57. Lập trình Golang
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 58. Chuyên viên Quản lý sản phẩm (PdM)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 59. Kỹ sư lập trình
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 60. Kỹ sư quản trị hệ thống
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 61. Kỹ sư an ninh chính sách ATTT
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 62. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 63. Kỹ sư an ninh thông tin
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 64. Kiến trúc sư phần mềm
  Tổng công ty Hạ tầng mạng
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 65. Kỹ Sư giải pháp tích hợp hệ thống Cloud
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 66. Quản Trị Hệ Thống
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 67. Manual Tester
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 68. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 69. Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 70. Automation Tester
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 71. Lập Trình Android (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 72. Lập Trình Viên Python
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 73. Devops Engineer
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 74. Kỹ sư chính sách An toàn thông tin
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 75. Kỹ sư kiểm thử xâm nhập hệ thống (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 76. Kỹ sư phân tích bảo mật (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 77. Lập trình viên .Net
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 78. Lập trình viên Java
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 79. Lập trình viên PHP
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 80. Lập trình viên IOS (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 81. Lập trình viên NodeJS
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 82. Lập trình viên Backend
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 83. Kỹ sư lập trình Web Frontend
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 84. Lập trình viên Flutter (Mobile)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  Hạn nộp: 31/12/2023
 85. Kỹ sư An ninh thông tin (An toàn thông tin)
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội, Tiền Giang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 86. Kỹ sư quản trị hạ tầng
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 87. Kỹ sư phân tích không gian và Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 88. Kỹ sư An ninh hạ tầng
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 89. Kỹ sư AI NLP
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 90. Kỹ sư AI CV
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 91. Kỹ sư Nghiên cứu phát triển An toàn thông tin
  Công ty Công nghệ thông tin VNPT
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 92. Kỹ sư lập trình
  VNPT Tuyên Quang
  Tuyên Quang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 93. Kỹ sư quản trị hạ tầng
  VNPT Tuyên Quang
  Tuyên Quang
  Hạn nộp: 31/12/2023
 94. VNPT Ninh Thuận thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình
  VNPT Ninh Thuận
  Ninh Thuận
  Hạn nộp: 31/12/2023
 95. Kỹ sư phân tích thiết kế
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 96. Kỹ sư lập trình NodeJS
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 97. Kỹ sư lập trình Mobile - Android
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 98. Kỹ sư lập trình Mobile - IOS
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 99. Kỹ sư lập trình PHP
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 100. Kỹ sư lập trình FRONTEND
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 101. Kỹ sư lập trình Java
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023
 102. Kỹ sư quản trị hệ thống
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 103. Nhân viên kiểm thử tự động (Automation Tester)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 104. Nhân viên kiểm thử Manual Tester
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 105. Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 106. Kỹ sư giải pháp, tích hợp hệ thống
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 107. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu - DBA
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 108. Kỹ sư kiểm thử xâm nhập
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 109. Kỹ sư chính sách an toàn thông tin
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 110. Kỹ sư Devops
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 111. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  Tổng Công ty Truyền Thông
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 112. Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Android, IOS...)
  VNPT Bình Định
  Bình Định
  Hạn nộp: 31/12/2023
 113. Lập trình viên (Java, .Net, Android...)
  VNPT Bình Phước
  Bình Phước
  Hạn nộp: 31/12/2023
 114. Kỹ sư lập trình
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 115. Kỹ sư An ninh thông tin
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 116. Kỹ sư Quản trị hạ tầng
  VNPT Hà Nội
  Hà Nội
  Hạn nộp: 31/12/2023
 117. Kỹ sư Lập trình (Java, .NET, Python, Devops)
  VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: