Viettel Tuyển dụng Tháng 02/2023

Viettel Tuyển dụng:

Viettel Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kỹ sư Quản lý chất lượng sản phẩm (QA)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Khoa học Dữ liệu (Data Scientist I)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Nhân viên kinh doanh giải pháp CNTT tại VIETTEL tỉnh/TP
- Hạn nộp: 31/12/2023
VIETTEL Đăk Lăk · Đắk Lắk
KỸ SƯ UI/UX
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Kiểm thử Phần mềm
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội

Kỹ sư Phát triển Phần mềm (Fullstack Dev)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội

NV giám sát OS điểm bán
- Hạn nộp: 30/06/2023
VIETTEL Quảng Ngãi · Quảng Ngãi

Kỹ sư Thiết kế Vô tuyến 4G/5G (DS)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư di động (FO)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư IP - Băng rộng Cố định
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Thiết kế - Triển khai hệ thống Mạng (DS)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Tối ưu Dịch vụ Internet (OP)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Quy hoạch định cỡ mạng truyền dẫn (PL)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Quy hoạch định cỡ Cơ điện (PL)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư cơ điện tổng trạm (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư tối ưu vô tuyến (tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Trưởng sản phẩm (Senior Product Owner)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Java Engineer
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Nhà Khoa học dữ liệu (Data Scientist)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Dữ liệu lớn (Big Data Engineer)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Đối soát
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Giải pháp kiến trúc (Solution Architect)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Kiểm thử (Tester)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư quản trị hệ thống
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư lập trình mobile (iOS/Android)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư khai báo chính sách_COPY_0
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Trí tuệ Nhân tạo (AI Engineer)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Quản lý quy trình
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội

Kỹ sư An toàn thông tin (Security Specialist)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Thiết kế triển khai mạng lõi (DS)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Thiết kế - Triển khai hệ thống Truyền hình (DS)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư IP (BO)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư Cơ điện (BO)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư truyền hình
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư truyền dẫn (BO)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Kỹ sư tối ưu vô tuyến (tại Hà Nội)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Chuyên viên chiến lược mạng lưới
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Chuyên viên Chiến lược Chuyển đổi số
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Chuyên viên Chiến lược Sản phẩm
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội

Nhân viên thiết kế cơ khí
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội

Chuyên viên Marketing
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội

Chuyên viên chính Khoa học Dữ liệu (Senior Data Scientist)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Chuyên viên Dữ liệu (Experienced Data Engineer)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Phân tích nghiệp vụ Dữ liệu ( Associate Business Data Analyst)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst) - Trung tâm dịch vụ Cloud
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Khoa học Dữ liệu (Data Scientist)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Senior Business Analyst)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Junior Business Analyst)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Chuyên viên tư vấn giải pháp (Solution Consulting Specialist)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội, TP

Nhân viên tư vấn giải pháp (Solution Consultant Staff)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội, TP HCM

Nhân viên kinh doanh (Account Manager)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội, TP HCM

Chuyên viên kinh doanh (Account Manager)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội, TP HCM

Chuyên viên Quản trị dự án (Project Manager)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM

Kỹ sư Giải pháp kiến trúc (Solution Architect)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

Kỹ sư Triển khai (System Implement Engineer)
- Hạn nộp: 31/12/2023
- Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội

VÀ NHIỀU VỊ TRÍ KHÁC . . .

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: