Viettel Tuyển dụng Tháng 8/2023

Viettel Tuyển dụng:

Viettel Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên quản lý dữ liệu
  Ngày hết hạn: 31/10/2023
  Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội
 2. Chuyên viên chính sách ATTT
  Ngày hết hạn: 31/10/2023
  Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội
 3. Nhân viên Dịch vụ số
  Ngày hết hạn: 31/10/2023
  Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội
 4. Chuyên viên Công nghệ số
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 5. Chuyên viên Kiến trúc CNTT
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 6. Nhân viên Xúc tiến bán hàng và Marketing
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Bình Phước · Bình Phước
 7. Nhân viên Kinh doanh CĐBR
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Bình Phước · Bình Phước
 8. Nhân viên Kinh doanh giải pháp CNTT
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Bình Phước · Bình Phước
 9. Trưởng sản phẩm (Senior Product Owner)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Dịch vụ số Viettel · Hà Nội
 10. Nhân viên Quản lý tài sản
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Lâm Đồng · Quảng Ngãi
 11. Tuyển dụng Nhân viên Xúc tiến bán hàng và Marketing
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Lâm Đồng · Lâm Đồng
 12. Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dân dụng và Công nghiệp
  Ngày hết hạn: 31/08/2023
  Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel · Hà Nội
 13. Chuyên viên Quản lý dự án (Project Manager)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 14. Kỹ sư DevOps
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 15. Kỹ sư Phát triển Phần mềm (Fullstack Developer)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 16. Kỹ sư Phát triển Phần mềm (Mobile Developer)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 17. Nhân viên Tư vấn giải pháp
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 18. Kỹ sư chính Giải pháp công nghệ (Xử lý ảnh)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 19. Kỹ sư Quản trị hệ thống (System Admin)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 20. Kỹ sư Phát triển phần mềm (Java Backend Developer)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 21. Kỹ sư Phát triển phần mềm (Frontend Developer)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 22. Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ (Business Analyst)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 23. Kỹ sư Dữ liệu lớn
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 24. Kỹ sư chính Giải pháp công nghệ (Xử lý tiếng nói)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 25. Kỹ sư Phân tích dữ liệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 26. Kỹ sư Giải pháp Công nghệ (Xử lý ảnh)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Trung tâm Không gian mạng Viettel · Hà Nội
 27. Chuyên viên Quản trị dữ liệu & Hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/08/2023
  Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel · Hà Nội
 28. Chuyên viên nghiệp vụ CNTT
  Ngày hết hạn: 31/08/2023
  Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel · Hà Nội
 29. Chuyên viên Quản lý Chuyển đổi số & triển khai ứng dụng
  Ngày hết hạn: 31/08/2023
  Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel · Hà Nội
 30. Chuyên viên Bảo mật và ATTT
  Ngày hết hạn: 31/08/2023
  Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel · Hà Nội
 31. Kỹ sư giám sát xây dựng-hoàn thiện
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty Quản lý tài sản Viettel · Hà Nội
 32. Nhân viên kinh doanh giải pháp CNTT tại VIETTEL tỉnh/TP
  Ngày hết hạn: 30/12/2023
  VIETTEL Quảng Ngãi · Quảng Ngãi
 33. Nhân viên Bán hàng doanh nghiệp
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Hưng Yên · Hưng Yên
 34. Kỹ sư ATTT hệ thống ứng dụng
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng Công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội
 35. Chuyên viên Công nghệ và phân tích nhân sự
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Khối cơ quan Tập đoàn · Hà Nội
 36. Kỹ sư Quản lý chất lượng về quy trình
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 37. Trưởng dịch vụ ATTT (SOC Security Content Service Owner)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội
 38. Nhân viên Giám sát ATTT SOC Tier 1
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội
 39. DevSecOps Engineer
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội
 40. Kỹ sư Quản trị rủi ro ATTT nội bộ (Internal Security Risk Management)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội
 41. Chuyên viên quản lý dịch vụ ATTT (SOC Manager)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội, TP HCM
 42. Redteam Expert
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội, TP HCM
 43. Kỹ sư Xử lý sự cố (Incident Responder)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội, TP HCM
 44. Kỹ sư kiểm thử xâm nhập (Pentester)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội
 45. Kỹ sư Xử lý cảnh báo nâng cao SOC Tier 3
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty An ninh mạng Viettel · Hà Nội, TP HCM
 46. Nhân viên Kỹ thuật sản xuất (Xí nghiệp Sản xuất thiết bị điện tử)
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 47. Chuyên viên Kế hoạch nhân sự
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Khối cơ quan Tập đoàn · Hà Nội
 48. Chuyên viên Quản lý quy trình
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Khối cơ quan Tập đoàn · Hà Nội
 49. Nhân viên Đào tạo 1
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Học viện Viettel · Hà Nội
 50. Nhân viên Đào tạo 2
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Học viện Viettel · Hà Nội
 51. Nhân viên Kiểm soát nội bộ/ Nhân viên Pháp chế
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 52. Chủ nhiệm sản xuất
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty Truyền thông Viettel · Hà Nội
 53. Đạo diễn
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty Truyền thông Viettel · Hà Nội
 54. Chuyên viên Quản lý vốn góp
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Khối cơ quan Tập đoàn · Hà Nội
 55. Nhân viên Thiết kế phần cứng
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 56. Kỹ sư Công nghệ phần cứng
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 57. Kỹ sư thiết kế giải pháp phần cứng
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 58. Kỹ sư Công nghệ phần mềm
  Ngày hết hạn: 30/09/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 59. Kỹ sư thiết kế giải pháp phần mềm
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 60. Nhân viên Thiết kế phần mềm
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel · Hà Nội
 61. Nhân viên Quản trị dự án (Project Manager)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 62. Kỹ sư Khí động
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 63. Kỹ sư Động cơ
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 64. Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 65. Kỹ sư FPGA
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 66. Chuyên viên Pháp chế
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 67. Kỹ sư Thiết kế Hệ thống vệ tinh
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 68. Kỹ sư Thiết kế hệ thống nhúng
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 69. Kỹ sư mô hình hóa – mô phỏng
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 70. Kỹ sư Kiểm soát chất lượng
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 71. Kỹ sư Chế tạo và sản xuất cơ khí
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 72. Kỹ sư Thiết kế cấu hình
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 73. Kỹ sư Tính toán mô phỏng đa vật lý
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 74. Kỹ sư Thiết kế hệ thống điện hàng không
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 75. Kỹ sư Điện
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 76. Kỹ sư Quản lý rủi ro và Kiểm soát chất lượng
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 77. Kỹ sư Thiết kế hệ thống điện công suất
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 78. Kỹ sư Thiết kế hệ thống cao tần
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 79. Kỹ sư Thử nghiệm hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 80. Kỹ sư Thiết kế Hệ thống xử lý tín hiệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 81. Kỹ sư Thiết kế phần cứng điều khiển
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 82. Kỹ sư thiết kế kết cấu động cơ
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 83. Kỹ sư Nghiên cứu Vật liệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 84. Nhân viên kinh doanh giải pháp CNTT
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  VIETTEL Kiên Giang · Kiên Giang
 85. Kỹ sư Phân tích mã độc
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 86. Kỹ sư Lập trình
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 87. Kỹ sư vật liệu composit
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 88. Kỹ sư Cơ khí
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 89. Kỹ sư Vô tuyến điện tử
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 90. Kỹ sư Điều khiển hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 91. Kỹ sư phát triển phần mềm
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 92. Kỹ sư quản trị hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 93. Kỹ sư Cơ khí chế tạo
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 94. Kỹ sư Phân tích nghiệp vụ
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 95. Kỹ sư công nghệ vật liệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 96. Kỹ sư Hóa học
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 97. Kỹ sư Thiết kế hệ thống Nhúng phân tán
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 98. Kỹ sư công nghệ hóa học
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 99. Kỹ sư an toàn thông tin
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 100. Kỹ sư Xử lý ảnh
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 101. Kỹ sư lập trình hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 102. Kỹ sư phần mềm xử lý tín hiệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 103. Kỹ sư Hệ thống định vị
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 104. Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 105. Kỹ sư Khí động lực học
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 106. Kỹ sư thiết kế hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Viện Hàng không vũ trụ Viettel · Hà Nội
 107. Trưởng phòng Công nghệ
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng Công ty Viễn thông Viettel · Hà Nội
 108. Kỹ sư quy hoạch, thiết kế & công nghệ Cloud
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 109. Chuyên viên chính Công nghệ Dữ liệu lớn
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 110. Chuyên viên chính Kiến trúc dữ liệu
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 111. Kỹ sư Giải pháp Hạ tầng Cloud
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 112. Kỹ sư Giải pháp Cloud
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 113. Kỹ sư Thiết kế triển khai giải pháp mạng IP (DS)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội
 114. Chuyên viên Quản lý sản phẩm (Cloud)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 115. Kỹ sư Trí tuệ Nhân tạo (AI Engineer I)
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Mạng lưới Viettel · Hà Nội
 116. Trưởng phòng kinh doanh
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 117. Chuyên viên Tư vấn chuyển đổi số
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel · Hà Nội
 118. Trưởng nhóm Marketing
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty Truyền thông Viettel · Hà Nội
 119. Sales Account Executive
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Công ty Truyền thông Viettel · Hà Nội
 120. Kỹ sư triển khai hệ thống
  Ngày hết hạn: 31/12/2023
  Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel · Hà Nội
 121. Và nhiều vị trí khác . . .

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: