NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng

0

Ngân hàng Ngân hàng Quốc Dân
NAM A BANK BẮC NINH

www.ncb-bank.vn
18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngân hàng Quốc Dân Chi nhánh Bắc Ninh Tuyển dụng:


Giao dịch viên

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình