NCB Bank Thái Nguyên Tuyển dụng

0

Ngân hàng Ngân hàng Quốc Dân
NAM A BANK Thái Nguyên

www.ncb-bank.vn
44A Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên

Ngân hàng Quốc Dân Chi nhánh Thái Nguyên Tuyển dụng:


Giao dịch viên

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình

Bình luận

avatar
5000