Đừng Bỏ lơ!

 • SHB tuyển dụng

  1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  2. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  3. Chuyên viên Thẩm định tín dụng
  4. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  Và nhiều vị trí khác trên Toàn Hệ Thống!

 • Vinamilk Tuyển dụng

  Công ty sữa Vinamilk tuyển dụng:
  1. Kỹ sư Chăn nuôi – thú y
  2. Chuyên viên Marketing
  3. Nhân viên Giám sát Thiết bị bán
  Và 7 vị trí việc làm khác trên TOÀN QUỐC

 • Tư vấn Bán hàng

  Siêu thị Điện máy TGDĐ

  – Làm việc tại: Nhiều tỉnh thành trên TOÀN QUỐC