NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng

Ngân hàquoc-dan-logong QUỐC DÂN

NCB BANK

www.ncb-bank.vn
18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tuyển dụng 05/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng NCB Bank Tuyển dụng:

  1. NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng 09/12/2015 - Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng nhiều vị trí làm việc mới làm việc tại Ngân hàng NCB Bank Chi nhánh Bắc Ninh. ỨNG TUYỂN NGAY!
  2. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng 08/12/2015 - Ngân hàng Quốc dân - NCB
    - Làm việc tại: BẮC NINH