NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng

  Ngân hàquoc-dan-logong QUỐC DÂN

  NCB BANK

  www.ncb-bank.vn
  18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

  Tuyển dụng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Ngân hàng NCB Bank Tuyển dụng:

  1. NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng 09/12/2015 - Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng nhiều vị trí làm việc mới làm việc tại Ngân hàng NCB Bank Chi nhánh Bắc Ninh. ỨNG TUYỂN NGAY!
  2. Chuyên viên Thẩm định Tín dụng 08/12/2015 - Ngân hàng Quốc dân - NCB
   - Làm việc tại: BẮC NINH