NCB Bank Bắc Giang Tuyển dụng

0

Ngân hàng Ngân hàng Quốc Dân
NAM A BANK Bắc Giang

www.ncb-bank.vn
Lô 02 Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang

Ngân hàng Quốc Dân Chi nhánh Bắc Giang Tuyển dụng:


Giao dịch viên

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình

Bình luận

avatar
5000