SEABANK Tuyển dụng

0
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SEABANK
www.seabank.com.vn

Ngân hàng SEABANK Tuyển dụng:


1. CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Digital Banking – Khối KHCN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

2. Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn tại địa bàn – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

3. Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

4. CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

5. Giao dịch viên KHDN lớn – Hồ Chí Minh
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

6. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – HCM/Bình Định/Đồng Nai
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai

7. CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên (VCRO) – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

8. Chuyên viên vận hành ATM&POS – KV HCM
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

9. Giám đốc Kiểm soát sau chứng từ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

10. Chuyên viên Thẩm định giá – Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value)
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

11. Chuyên viên/ Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

12. Chuyên viên Tố tụng địa bàn Miền Nam
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

13. Trưởng Nhóm Giao dịch viên – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

14. CV/CVC/CVCC Khách Hàng Cá Nhân – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

15. Chuyên viên khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

16. Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

17. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng
– Tuyển dụng Tại: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng

18. CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Digital Banking – Khối KHCN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

19. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Chi nhánh SeABank Hải Dương
– Tuyển dụng Tại: Hải Dương

20. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh ngoại hối và tiền tệ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

21. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi
– Tuyển dụng Tại: Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi

22. Chuyên viên/CV chính/ CV cao cấp Khách hàng cá nhân – Đà Nẵng
– Tuyển dụng Tại: Đà Nẵng

23. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (SRM)
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

24. CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

25. Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

26. CV/CVC/CVCC Quản trị và phát triển thương hiệu
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

27. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Vĩnh Phúc
– Tuyển dụng Tại: Vĩnh Phúc

28. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – KV HCM
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

29. CV/CVC/CVCC Chính sách Khách hàng và Giải pháp – Khối KHDN Lớn
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

30. Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

31. Giám đốc Kiểm soát MIS
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

32. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

33. Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

34. Chuyên viên Khách hàng cao cấp – Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

35. Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

36. Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

37. Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Hải Phòng
– Tuyển dụng Tại: Hải Phòng

38. Giao dịch viên – Chi nhánh SeABank Vĩnh Phúc
– Tuyển dụng Tại: Vĩnh Phúc

39. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc
– Tuyển dụng Tại: Vĩnh Phúc

40. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Vĩnh Phúc
– Tuyển dụng Tại: Vĩnh Phúc

41. Trưởng nhóm Giao dịch viên – SeABank Vĩnh Yên
– Tuyển dụng Tại: Vĩnh Phúc

42. Chuyên viên chính/ Chuyên viên Rủi ro hoạt động
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

43. Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự – Khối Quản trị & Phát triển NNL
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

44. Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Quản trị hiệu quả
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

45. Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính và Kế hoạch
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

46. Chuyên viên Kiểm soát hệ thống văn bản
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

47. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Hải An
– Tuyển dụng Tại: Hải Phòng

48. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh – Khối Tài chính & Kế hoạch
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

49. Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe)
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

50. Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh Thẻ và Tín chấp
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

51. CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm thẻ KHCN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

52. Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Thực hiện công việc thuộc bộ phận Đối soát giao dịch liên mạng)
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

53. Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Hải Phòng
– Tuyển dụng Tại: Hải Phòng

54. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Bắc Ninh
– Tuyển dụng Tại: Bắc Ninh

55. Giao dịch viên – Chi nhánh Huế
– Tuyển dụng Tại: Thừa Thiên- Huế

56. Giám đốc Dịch vụ khách hàng – Đà Nẵng
– Tuyển dụng Tại: Đà Nẵng

57. Chuyên viên Marketing KHCN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

58. Chuyên viên Marketing kỹ thuật số
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

59. Chuyên viên phòng Tổng hợp – Văn phòng Hội đồng quản trị
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

60. Chuyên viên Kinh doanh Lãi suất – Khối Nguồn vốn
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

61. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản trị hiệu quả tổ chức – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

62. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

63. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

64. Giao dịch viên – Tiền Giang
– Tuyển dụng Tại: Tiền Giang

65. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Miền Nam
– Tuyển dụng Tại: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang

66. Trưởng Nhóm Giao dịch viên – KV HCM
– Tuyển dụng Tại: Hồ Chí Minh

67. Giao dịch viên Khách hàng Doanh nghiệp lớn – Khối KHDN Lớn
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

68. CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch và kênh bán KHDN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

69. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát rủi ro vận hành
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

70. Chuyên viên Điều vận Tài sản
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

71. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ Hệ thống
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

72. Chuyên viên Xử lý Nghiệp vụ Kinh doanh ngoại tệ và Vàng
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

73. Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
– Tuyển dụng Tại: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

74. Chuyên viên Dịch vụ bảo hiểm
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

75. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

76. Chuyên viên Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

77. Giám đốc Chi nhánh SeABank Quảng Ninh
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

78. Chuyên viên/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Xây dựng và kiểm soát quy trình
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

79. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

80. Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

81. Kiến trúc sư giải pháp
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

82. Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử Công nghệ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

83. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Vận hành Hệ thống
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

84. Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM)
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

85. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

86. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

87. Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị rủi ro Chính sách KHCN
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

88. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

89. Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

90. Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

91. CV/CVC/CVCC Khách hàng cao cấp – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

92. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Công nghệ thẻ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

93. Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô Hình rủi ro tín dụng
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

94. Trưởng Nhóm Giao dịch viên – KV Hà Nội
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

95. Chuyên viên Truyền thông nội bộ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

96. Trưởng dự án – Phát triển Giải pháp Công nghệ – Khối Công Nghệ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

97. Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ
– Tuyển dụng Tại: Hà Nội

98. Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Huế
– Tuyển dụng Tại: Thừa Thiên- Huế

Xem chi tiết & Ứng tuyển trực tiếp tại: www.seabank.com.vn


 • 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • 28A Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • 15 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • 23 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • 28 Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Cần Thơ
 • 317 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
 • 102A Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 66-68 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • 203 Yersin, Phường Hiệp Thành, Tx. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • 394-396 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 • 122C-124A phố Thống Nhất, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • 11 Quang Trung, Phường Thống Nhất, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk
 • 7/2 khu phố 2, Phạm Văn Thuận, Quốc lộ 15, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
 • 204 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
 • Tầng 1 tòa nhà Vp TTTM INTIMEX Nghệ An, 343 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An
 • 117B đường Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi
 • 476 – 478 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
 • 10 đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
 • 59-60-61 Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
 • 04, Đường Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • 127 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • 65 Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bình luận

avatar
5000