Techcombank Đà Nẵng Tuyển dụng

techcombank-logoNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG

www.techcombank.com.vn
244-248 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 11/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:

*******
viec lam da nang không thể bỏ qua những việc làm hấp dẫn tại ĐÀ NẴNG

CÁC VỊ TRÍ ĐÃ TUYỂN DỤNG:
– Chuyên viên Chính sách
– Giao dịch viên
– Kế toán viên