Ngân hàng Bảo Việt Kiên Giang Tuyển dụng

Ngân hàng Bảo Việt
BAOVIETBANK Kiên Giang

www.baovietbank.vn
Số 511 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Kiên Giang Tuyển dụng:


☆ Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Bảo Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Trợ lý Quan hệ Khách hàng
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Bảo Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Bảo Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
↺ 10/03/2019
Ngân hàng Bảo Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Kiên Giang