AB BANK Đà Nẵng Tuyển dụng

abbank-logoNgân hàng TMCP AN BÌNH

AB BANK ĐÀ NẴNG

www.abbank.vn
179 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng ABBank Đà Nẵng Tuyển dụng:

abbank-logo Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp 07/05/2016 - Ngân hàng ABBank
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG