Ngân hàng Việt Á tuyển dụng

1. Giao dịch viên
2. Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
3. Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
4. Nhân viên hỗ trợ tín dụng
Và Nhiều vị trí việc làm khác trên Toàn hệ thống

EXIMBANK Tuyển dụng

Eximbank Tuyển dụng:

20 VỊ TRÍ VIỆC LÀM MỚI ĐANG CHỜ BẠN

Tại Nhiều Chi nhánh của EXIMBANK!

Ngân hàng ĐÔNG Á tuyển dụng

DONGABANK Tuyển dụng:
1. Giao dịch viên
2. Nhân viên Quản lý Tín dụng
3. Kiểm soát viên
Và nhiều vị trí việc làm khác tại nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống

SHB tuyển dụng

1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
2. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
3. Chuyên viên Thẩm định tín dụng
4. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
Và nhiều vị trí khác trên Toàn Hệ Thống!

ACB tuyển dụng

Ngân hàng Á Châu Tuyển dụng:
1. Giao dịch viên
2. Nhân viên Tư vấn Tài chính
3. Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
Và hơn 90 vị trí việc làm mới trên Toàn hệ thống

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:
1. Chuyên viên Thẩm định
2. Chuyên viên Khách hàng
3. Giao dịch viên
Và nhiều vị trí khác tại nhiều chi nhánh trên Toàn Quốc

Vietinbank Tuyển dụng

1. Giao dịch viên
2. Quan hệ Khách hàng
3. Tư vấn tài chính
Và nhiều vị trí khác tại 15 chi nhánh trên Toàn quốc

PG BANK Tuyển dụng

1. Chuyên viên Quan hệ khách hàng

2. Chuyên viên Tài chính kế toán

3. Chuyên viên Tư vấn tài chính

Và nhiều vị trí khác tại: Hà Nội, An Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh hòa, Long An, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp

VIETBANK Tuyển dụng

1. Giao dịch viên

2. Nhân viên Kinh doanh

3. Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Và 18 vị trí khác tại nhiều chi nhánh trên Toàn Quốc

Ngân hàng Bảo Việt tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TOÀN HỆ THỐNG!

1. Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

2. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

3. Chuyên viên Kế toán

Và nhiều Vị trí khác trên Toàn hệ thống