Viettronimex Đà Nẵng tuyển dụng

Tuyển dụng:

1. QUẢY LÝ SIÊU THỊ HÀNG TIÊU DÙNG

2. QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG KỸ THUẬT SỐ

3. KẾ TOÁN HÀNG HÓA

4. NHÂN VIÊN KINH DOANH

5. KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tuyển dụng trên Toàn quốc: Cần thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, . . . Ứng tuyển ngay!