SEABANK Kiên Giang Tuyển dụng

SeaBank Tuyển dụng:

1. TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG SME&PRO

2. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

3. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG SME&PRO

CHI NHÁNH TUYỂN DỤNG: Cần Thơ, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắc Lắc, Nha Trang, Quảng Ngãi, Bình Định, Hải Dương