Ngân hàng Hảng Hải HÀ NỘI Tuyển dụng

msb-logoNgân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

MSB HÀ NỘI

www.msb.com.vn

Tuyển dụng Tháng 12/2014 & 1/2015

thong-bao-tuyen-dung

MSB HÀ NỘI TUYỂN DỤNG:

1. Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thẻ và e-banking- MSB – Ngày đăng tuyển: 4/12/2014

2. Quản lý nhà hàng- MCRC – Ngày đăng tuyển: 4/12/2014

3. Chuyên viên tài chính- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

4. Nhân viên ngân quỹ- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

5. Chuyên viên chăm sóc khách hàng (Call Center)- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

6. Kỹ sư Hóa Silicat- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

7. Kỹ sư Hóa vô cơ: nghiên cứu sản phẩm Acquy- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

8. Kỹ sư tuyển khoáng – VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

9. Chuyên viên Chính Xây dựng và Quản lý giá thành/ Kỹ sư Kinh tế mỏ- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

10. Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy-VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

11. Chuyên viên Dịch vụ Tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

12. Chuyên viên Quản lý Quan hệ Khách hàng Giao dịch – MSB – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

13. Kỹ sư phân tích- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

14. Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp Lớn- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

15. Chuyên viên cao cấp quản lý danh mục- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

16. Chuyên viên Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

17. Giám Đốc Quan hệ Khách hàng FDI- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

18. Chuyên viên cao cấp quản lý danh mục- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

19. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

20. CV/ CVC Quản lý hiệu suất- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

21. CVC/CVCC Kiểm soát tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

22. Chuyên viên cao cấp phân tích công cụ mô hình rủi ro-MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

23. Chuyên viên cao cấp Rủi ro Thẻ và Ebanking-MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

24. Chuyên viên xác minh thực địa- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

25. Trưởng phòng phát triển mô hình kinh doanh F&B- MCRC – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

26. Trưởng nhóm quản lý khách hàng giao dịch- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

27. Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ cấp 1- MSB – Ngày đăng tuyển: 24/11/2014

28. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 24/11/2014

29. Recruitment Officer- MTalent – Ngày đăng tuyển: 21/11/2014

30. Chuyên viên cao cấp Giám sát Tuân thủ (về FATCA)- MSB – Ngày đăng tuyển: 21/11/2014

31. Chuyên viên chính Phát Triển sản phẩm Kiều hối- MSB – Ngày đăng tuyển: 20/11/2014

32. Giám đốc chính sách vận hành-MSB – Ngày đăng tuyển: 19/11/2014

33. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động-MSB – Ngày đăng tuyển: 19/11/2014

34. Nhân viên Bán hàng qua Điện thoại- MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

35. Chuyên viên cao cấp kế hoạch tổng hợp – VMPCo – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

36. Kế Toán Trưởng-TNS Holdings – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

37. Chuyên viên phát triển Sản phẩm-MDB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

38. Phó Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Cá Nhân- MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

39. Cán bộ Địa chất cao cấp – Dự án-VMPco – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

40. Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp-MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

41. Chuyên viên chính Kiểm định vàng-MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

42. Chuyên viên Nhượng quyền Thương hiệu-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

43. Kế toán trưởng-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

44. Kế toán Tổng hợp-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

45. Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Bán lẻ-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

46. Trưởng phòng Phát triển Thương hiệu-MCRC – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

47. Chuyên viên chính Quản trị vận hành-MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

48. Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định nợ rủi ro -MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

49. Marketing operation officer (Chuỗi nhà hàng Nhật Bản)-MCRC – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

50. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ-M1Tech – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

51. Cộng tác viên PMO- M1Tech – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

52. Chuyên viên Chính sách quản lý rủi ro tín dụng-MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

NỘP HỒ SƠ:

Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: jobs.mtalent.com.vn (Hoặc www.msb.com.vn – Mục Tuyển dụng)

*******
viec lam ha noi Tìm việc nhanh chóng tại HÀ NỘI