Ngân hàng Hảng Hải Tuyển dụng

0
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam – MSB BANK
www.msb.com.vn

Ngân hàng MSB Tuyển dụng:


1. CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 15/09/2019

2. Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Lạng Sơn
– Hạn nộp: 15/09/2019

3. Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

4. Chuyên viên thẩm định thực địa kiêm thu hồi nợ – CTCP Tài chính FCCOM
– Tuyển dụng tại: Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương
– Hạn nộp: 30/09/2019

5. Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Nam Định
– Hạn nộp: 20/09/2019

6. Chuyên viên chính hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp Lớn – EB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 14/09/2019

7. Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp – EB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu
– Hạn nộp: 14/09/2019

8. Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp – BBH – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

9. Chuyên viên cao cấp Pháp lý dự án – TNG
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

10. Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Thúc đẩy bán – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

11. Nhân viên Hỗ trợ tác nghiệp và Giải ngân – CTCP Tài chính FCCOM
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/08/2019

12. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 15/09/2019

13. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 15/09/2019

14. Giám đốc Vùng – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 15/09/2019

15. Giám đốc Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng KHDN – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

16. Nhân viên kỹ thuật Trung tâm thương mại (Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) – TNS
– Tuyển dụng tại: Hà Nam
– Hạn nộp: 30/10/2019

17. CVCC Quan hệ công chúng và truyền thông – MKTTT – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

18. Giám đốc Quản lý tài chính kế hoạch – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

19. Giám đốc Kế toán tổng hợp – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

20. Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

21. Chuyên viên chính Quan hệ Nhà đầu tư – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

22. Chuyên viên cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

23. Chuyên gia cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

24. Trưởng nhóm kinh doanh – RB -MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa
– Hạn nộp: 12/9/2019

25. Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư – QLTC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 11/9/2019

26. Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ – KVH – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 8/9/2019

27. Giao dịch viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng
– Hạn nộp: 30/08/2019

28. Giám đốc Thúc đẩy bán sản phẩm Định chế tài chính – FI – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31/08/2019

29. Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thanh khoản – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

30. Chuyên viên Chăm sóc cư dân chung cư – TNS
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/10/2019

31. Cộng tác viên thiết kế đồ họa 2D – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 9/9/2019

32. Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam
– Hạn nộp: 9/9/2019

33. Chuyên viên hỗ trợ tín dụng – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Quảng Ngãi, Kon Tum
– Hạn nộp: 9/9/2019

34. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Quảng Ngãi, Kon Tum
– Hạn nộp: 9/9/2019

35. Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, Quảng Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Kon Tum
– Hạn nộp: 9/9/2019

36. Kiểm soát viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Quảng Ngãi, Kon Tum
– Hạn nộp: 9/9/2019

37. Giao dịch viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum
– Hạn nộp: 9/9/2019

38. Kiểm toán viên chính (Mảng ĐCTC & Khối hỗ trợ) – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

39. CVC/ CVCC Chính sách và quản lý danh mục tín dụng bán lẻ – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

40. Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án khách sạn – TNH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/10/2019

41. Cộng tác viên Tiếp đón khách hàng – EB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Quảng Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

42. Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ công nghệ (IT service desk) – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 8/9/2019

43. Chuyên viên lập trình Java (Web/ Mobile) – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 8/9/2019

44. Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công nghệ – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 8/9/2019

45. Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Kiên Giang
– Hạn nộp: 15/09/2019

46. Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Cần Thơ
– Hạn nộp: 15/09/2019

47. Giao dịch viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Cần Thơ, Trà Vinh
– Hạn nộp: 15/09/2019

48. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre
– Hạn nộp: 15/09/2019

49. Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Cần Thơ, Tiền Giang, Long An
– Hạn nộp: 15/09/2019

50. Chuyên gia Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31/08/2019

51. Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 8/9/2019

52. Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/08/2019

53. Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

54. Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ (RML) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 8/9/2019

55. CVCC Kiếm soát chi phí xây dựng M&E – TNG
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

56. Cộng tác viên Hỗ trợ Tuyển dụng – M-Talent
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/08/2019

57. Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp – EB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 6/9/2019

58. Cộng tác viên hỗ trợ tín dụng – KVH – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/08/2019

59. Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/08/2019

60. Giám đốc thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng bán lẻ – BBH – MSB
– Tuyển dụng tại: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu
– Hạn nộp: 30/08/2019

61. Giám đốc thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp – BBH – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/08/2019

62. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum
– Hạn nộp: 30/08/2019

63. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Thừa Thiên- Huế, Gia Lai, Quảng Bình
– Hạn nộp: 30/08/2019

64. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Dak Lak
– Hạn nộp: 30/08/2019

65. Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Lâm Đồng, Quảng Bình, Phú Yên
– Hạn nộp: 30/08/2019

66. Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định
– Hạn nộp: 30/08/2019

67. Chuyên viên hỗ trợ tín dụng – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Đà Nẵng, Khánh Hòa
– Hạn nộp: 30/08/2019

68. Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa, Dak Lak, Đà Nẵng
– Hạn nộp: 30/08/2019

69. Kiểm soát viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Khánh Hòa
– Hạn nộp: 30/08/2019

70. Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Kon Tum, Quảng Ngãi
– Hạn nộp: 30/08/2019

71. Chuyên viên Vận hành Ứng dụng Lõi/ ngành – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 7/9/2019

72. Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 7/9/2019

73. Chuyên gia Kiến trúc Công nghệ thông tin – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 7/9/2019

74. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) – TNTECH
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 7/9/2019

75. Giao dịch viên – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương
– Hạn nộp: 6/9/2019

76. Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương
– Hạn nộp: 6/9/2019

77. Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ (thế chấp) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu
– Hạn nộp: 6/9/2019

78. Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương
– Hạn nộp: 6/9/2019

79. Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 6/9/2019

80. Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp – RB – MSB
– Tuyển dụng tại: Đồng Nai
– Hạn nộp: 6/9/2019

81. Chuyên viên quản lý và thu hồi nợ tại hiện trường – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Bà Rịa – Vũng Tàu
– Hạn nộp: 31/08/2019

82. CVCC Quản lý thiết kế hạ tầng miền Nam – TNG
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

83. Chuyên viên cao cấp Giải phóng mặt bằng – TNG
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 6/9/2019

84. Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp công nghệ – KCN – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

85. Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng – KCL – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

86. Nhân viên Chăm sóc khách hàng – KCL – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

87. Cộng tác viên Kiểm soát chất lượng dịch vụ – KCL – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/08/2019

88. Kiểm toán viên chính (Mảng Dịch vụ) – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 15/09/2019

89. Giám đốc Kiểm toán Định chế Tài chính và khối hỗ trợ cấp 3 – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

90. CVCC Chính sách và Quản lý danh mục KHDN – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

91. CVCC chính sách và Quản lý danh mục KHDN – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

92. CVCC Phân tích tín dụng khách hàng doanh nghiệp – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

93. CVCC Thẩm định thông tin khách hàng doanh nghiệp – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

94. Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược – KCL – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

95. CVC/ CVCC Quản trị chiến lược – KCL – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 10/9/2019

96. Chuyên viên hậu kiểm và kế toán giao dịch – KVH – MSB
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

97. CVC/CVCC Phân tích nghiệp vụ – KCN – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

98. Nhân viên Bán hàng Fulltime (Vincom Nguyễn Chí Thanh) – TNC
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31/08/2019

99. CVC/CVCC Chính sách Định giá và Quản lý tài sản đảm bảo – QLRR – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30/09/2019

100. CVCC Phòng chống rửa tiền – KPC – MSB
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31/08/2019

Xem chi tiết & Ứng tuyển tại: Jobs.mtalent.com.vn


 • Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số 73 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Số 55-57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Vũng Tàu
 • 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Khu TĐC Phường Tân Phú, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
 • Số 3/12 – 3/12A Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Số 844-846-848 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Số 30 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • Số 9 Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • 04 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Số 40 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Bình luận

avatar
5000