SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Sacombank Tuyển dụng:

SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

KIỂM TRA VIÊN - TỔ KIỂM TRA KHU VỰC MIỀN BẮC - BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG
-Lĩnh vực: Kiểm toán/Kiểm tra nội bộ
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

CV TƯ VẤN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

CV TƯ VẤN - CN BÌNH PHƯỚC - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CN ĐỒNG THÁP - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Hỗ trợ
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Tháp, VN

CV TƯ VẤN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN

CV TƯ VẤN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN

CV TƯ VẤN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN THÁI BÌNH- KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN

CV TƯ VẤN - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN

CV TƯ VẤN - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN

CV TƯ VẤN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN

CV TƯ VẤN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN

CV TƯ VẤN - CN THÁI NGUYÊN- KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN

CV TƯ VẤN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN HÀ NAM- KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CV TƯ VẤN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN

CV TƯ VẤN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN

CV TƯ VẤN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN

CV TƯ VẤN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN

CV TƯ VẤN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN

CVKH CÁ NHÂN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

CVKH DOANH NGHIỆP - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN

CV KINH DOANH THẺ - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Thẻ
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV TP. HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TIỀN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Tiền Giang, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CÀ MAU - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Cà Mau, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN LONG AN - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Long An, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐỒNG THÁP - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN - Tỉnh Cà Mau, VN

GIAO DỊCH VIÊN - KV TP HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV TƯ VẤN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HẬU GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẾN TRE - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bến Tre, VN

CV TƯ VẤN - KV TP HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CẦN THƠ - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TRÀ VINH - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV TP. HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV KINH DOANH THẺ - KV HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN PHÚ QUỐC - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN KIÊN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN

NV BẢO VỆ - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Bảo vệ/Tài xế/Tạp vụ
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

GIAO DỊCH VIÊN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KIỂM SOÁT GIAO DỊCH - TT. THẺ - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - BP. DỊCH VỤ - P. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN SÓC TRĂNG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Sóc Trăng, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV SÁNG TẠO SỐ (TECHNICAL ARCHITECT) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT CHUYỂN ĐỔI SỐ
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN

CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN

CV TƯ VẤN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN

CV TƯ VẤN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN

CV TƯ VẤN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN

CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN

CV TƯ VẤN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN

CV TƯ VẤN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN

CHUYÊN VIÊN CẤP CAO - P.CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - KHỐI DOANH NGHIỆP
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CHƠN THÀNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÌNH THUẬN - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÀ RỊA - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN

CV TƯ VẤN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN

CV CƠ SỞ DỮ LIỆU - TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khối/Khu Vực
Hội sở
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÌNH PHƯỚC - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Bình Định, VN; Tỉnh Đăk Nông, VN; Tỉnh Ninh Thuận, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên, VN; Tỉnh Kon Tum, VN; Tỉnh Đăk Nông, VN; Tỉnh Lâm Đồng, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Gia Lai, VN; Tỉnh Ninh Thuận, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Bình Định, VN

GIAO DỊCH VIÊN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông, VN; Tỉnh Lâm Đồng, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN

CV KINH DOANH THẺ - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Thẻ
-Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Bình Định, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN

CV TƯ VẤN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng, VN; Tỉnh Phú Yên, VN; Tỉnh Đăk Nông, VN; Tỉnh Ninh Thuận, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Gia Lai, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Bình Định, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN

CV PHÁT TRIỂN MIS - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khối/Khu Vực
Hội sở
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

CV CẤP CAO QUẢN LÝ DỰ ÁN/ SCRUM MASTER - VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN - TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khối/Khu Vực
Hội sở
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV TƯ VẤN GIẢI PHÁP - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÀ RỊA VŨNG TÀU - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN

CV LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (FRONT - END DEVELOPER) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TÂY NINH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận, VN; Tỉnh Kon Tum, VN; Tỉnh Phú Yên, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Bình Định, VN; Tỉnh Đắk Lắk, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Đăk Nông, VN; Tỉnh Khánh Hòa, VN; Tỉnh Gia Lai, VN

CV QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG - TT. QUẢN LÝ RỦI RO - KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO
-Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV CẤP CAO KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SYSTEM ARCHITECT) - PHÒNG QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC SỐ - TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẾN CÁT - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương, VN

NV BẢO VỆ - KV TP. HÀ NỘI
-Lĩnh vực: Bảo vệ/Tài xế/Tạp vụ
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN

CV QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KV TP. HỒ CHÍ MINH
-Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (ANDROID DEVELOPER) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT CHUYỂN ĐỔI SỐ
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NHÂN VIÊN BẢO VÊ - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Bảo vệ/Tài xế/Tạp vụ
-Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN

CV PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - P. NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ - P. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH - KHỐI THỊ TRƯỜNG VỐN & NGOẠI HỐI
-Lĩnh vực: Thị trường vốn & Ngoại hối
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN BÀ RỊA VŨNG TÀU - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KÊNH THANH TOÁN - TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV TÍCH HỢP HỆ THỐNG - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT ĐỐI TÁC - P. PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP - KHỐI DOANH NGHIỆP
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KINH DOANH - TT. THẺ - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÙNG - TT. DỊCH VỤ BẢO HIỂM - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
• Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (BP. TÍN DỤNG) - P. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHỐI CÁ NHÂN
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV THANH TOÁN QUỐC TẾ - TT. THANH TOÁN QUỐC TẾ - KHỐI VẬN HÀNH
-Lĩnh vực: Vận hành
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN NAM ĐỊNH - KV MIỂN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN THANH HÓA - KV MIỂN BẮC
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN

CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN

CV TƯ VẤN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN

GIAO DỊCH VIÊN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
-Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN

CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN VĨNH LONG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long, VN

Nhân viên Xử lý yêu cầu
-Lĩnh vực: Thẻ
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV TƯ VẤN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN

NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - TT. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - KHỐI VẬN HÀNH
-Lĩnh vực: Cá nhân
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CHUYÊN VIÊN BASEL - TT. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG - TT. QUẢN LÝ RỦI RO - K. QUẢN LÝ RỦI RO
-Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
-Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN CHƠN THÀNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN

CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
-Lĩnh vực: Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận