Quản lý

Giám sát Bán hàng

TOÀN QUỐC

Giám sát Bán hàng

Phan Thiết - Bình Thuận

Giám sát Bán hàng

Lâm Đồng

Giám sát Bán hàng

Khánh Hòa

Giám sát Bán hàng

Vĩnh Long

Giám sát Bán hàng

Đồng Tháp

Giám sát Bán hàng

Đồng Nai

Quản Trị Viên

TOÀN QUỐC

Quản lý Cửa hàng

Đồng Nai

Quản lý Cửa hàng

Kiên Giang

Quản lý Kho

Kiên Giang

Quản lý Kho

Tiền Giang

Quản lý Kho

An Giang

Kỹ sư Kế Toán Trưởng

Hà Nội

Giám sát Kinh doanh

An Giang, Vĩnh Long,  Trà Vinh, Long An,  Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Wholesale Miền Tây

Khu vực Tây Nam Bộ