Xây dựng

Kỹ sư xây dựng – ĐH Võ Trường Toản

Hậu Giang

Nhân viên Kỹ thuật Xây dựng Cơ bản

TPHCM, Bình Dương