Bắc Kạn

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giám sát Bán hàng

TOÀN QUỐC

Chuyên viên Bán hàng

TOÀN QUỐC

Quản Trị Viên

TOÀN QUỐC

Nhân viên Hỗ Trợ Kinh doanh

Toàn Quốc

Nhân viên Thu hồi nợ

Toàn Quốc

Nhân viên Thị trường

TOÀN QUỐC

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên TOÀN HỆ THỐNG

Nhân viên Kinh Doanh

Toàn Quốc

Trình Dược Viên

Toàn Quốc

Cộng tác viên Bán hàng

Toàn hệ thống trên Cả nước

Nhân viên Tiếp thị

Toàn Quốc

Nhân viên Kinh doanh

Các tỉnh thành trên cả nước

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Kỹ thuật

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!