Quảng Ngãi

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Kinh doanh – KV Miền Trung

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – KV Miền Trung

Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng

Chuyên viên khách hàng Cá nhân

Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân

Toàn Hệ Thống

Giao dịch viên – Khu vực Miền Trung

Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi

Nhân viên Bảo vệ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ

TOÀN HỆ THỐNG!

Chuyên viên Thẩm Định

TOÀN HỆ THỐNG!

Chuyên viên Kinh doanh

TOÀN HỆ THỐNG!

Hỗ trợ Khách hàng

TOÀN HỆ THỐNG!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!