TPBANK Hải Phòng Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK HẢI PHÒNG

www.tpb.vn
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tuyển dụng Tháng 02/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Tiên Phong Hải Phòng Tuyển dụng:

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
- Làm việc tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai

TPBank Tuyển Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp Tại Phía Bắc

Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
- Làm việc tại: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai

TPBank Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Phía Bắc

Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
- Làm việc tại: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai

*******
viec lam hai phong Thông tin – Việc làm tại HẢI PHÒNG