PVcomBank Vĩnh Long Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVCOMBANK Vĩnh Long

www.pvcombank.com.vn
54 Phạm Thái Bường, Phường 4, TX.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 17/04/2019
Ngân hàng PVcomBank - Vĩnh Long
☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - Toàn hệ thống trên Cả nước
☆ Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 22/07/2015
Ngân hàng PVcomBank - Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Long An, An Giang

Xem Thêm: Việc làm tại Vĩnh Long