PVcomBank Bình Dương Tuyển dụng

PVcomBank-logoNgân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK BÌNH DƯƠNG

www.pvcombank.com.vn
203 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 01/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:

PVcomBank Tuyển Cộng tác viên Bán hàng

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: Toàn hệ thống trên Cả nước

PVcomBank Bình Dương Tuyển Giao dịch viên

Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
- Làm việc tại: BÌNH DƯƠNG