PVcomBank Bình Dương Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVCOMBANK Bình Dương

www.pvcombank.com.vn
203 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 19/02/2019
Ngân hàng PVcomBank - Bình Dương
☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 29/11/2018
Ngân hàng PVcomBank - Toàn hệ thống trên Cả nước

Xem Thêm: Việc làm tại Bình Dương