PVcomBank Bình Dương Tuyển dụng

PVcomBank-logoNgân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK BÌNH DƯƠNG

www.pvcombank.com.vn
203 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 07/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

  1. Giao dịch viên 10/12/2015 - Ngân hàng Đại Chúng - PVcomBank
    - Làm việc tại: Bình Dương, Đồng Nai