VIB Cần Thơ Tuyển dụng

Ngân hàng Quốc Tế
VIB BANK Cần Thơ

www.vib.com.vn
Số 12 Hòa Bình, phường An Cư , quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng VIB Chi nhánh Cần Thơ Tuyển dụng:


☆ Quản lý Khách hàng Doanh Nghiệp
↺ 07/05/2019
Ngân hàng VIB - Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng
☆ Quản lý Khách hàng Cá Nhân
↺ 17/04/2019
Ngân hàng VIB - An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
☆ Quản lý khách hàng
↺ 30/11/2018
Ngân hàng VIB - Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp
☆ Giao dịch viên
↺ 30/11/2018
Ngân hàng VIB -  Cần Thơ, An Giang, Cà Mau
☆ Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng
↺ 16/02/2016
Ngân hàng VIB - Cần Thơ
☆ Chuyên viên cao cấp Giao dịch Tín dụng
↺ 04/11/2015
Ngân hàng VIB - Cần Thơ

Xem Thêm: Việc làm Tại Cần Thơ