VIB Kiên Giang Tuyển dụng

vib-logoNgân hàng Quốc Tế

VIB BANK KIEN GIANG

www.vib.com.vn
243 Đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP.Rach Giá, Kiên Giang

Tuyển dụng Tháng 01/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng VIB chi nhánh Kiên Giang Tuyển dụng:

Quản lý khách hàng

Ngân hàng Quốc tế - VIB
- Làm việc tại: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp